Tyrnävän Kunnantalo
-

Palvelukielet

fi

Osoitteet

Sijainti:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Postiosoite:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelinnumerot

+358503602302 +358085548250

Sähköpostiosoitteet

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän Kunnantalo

Tyrnävän kunnan kunnanhallinto ja Tyrnävän kunnan palvelut ovat keskittyneet tänne. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, ympäristöosasto, sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistys- ja hyvinvointiosasto.

Palvelut

Sosiaalipalvelut Purkamislupa Isyyden selvittämispalvelut Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito Kotisairaalapalvelut Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut Kotihoito Äitiysneuvolapalvelut Toimenpidelupa Ikäihmisten terveystarkastukset Sopeutumisvalmennuspalvelut Ikääntyvien palveluohjaus Lastensuojelun perhetyö Varhaiskasvatuksen vuorohoito Työttömien palveluohjaus Tyrnävän asuntotoimi Erityisvarhaiskasvatus Sosiaaliasiamies Päihdehuolto Virallinen ilmoitustaulu Liikuntapaikat Saattohoito Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset Terveyskeskuksen päivystys Ehkäisevä päihdetyö Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Ehkäisevä toimeentulotuki Apuvälinepalvelut Rakennusluvat Etsivä nuorisotyö Kriisityö ja psykososiaalinen tuki Perusopetus Suun terveydenhuolto Kotihoidon tukipalvelut Kotipalvelu Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut Vammaispalvelut Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa Omahoidon neuvonta Työikäisten yleiset terveystarkastukset Lastenneuvolapalvelut Kunnallinen perhepäivähoito Lapsiperheiden kotipalvelu Kotisairaanhoito Rokotuspalvelut Nuorisotilat Ympärivuorokautinen palveluasuminen Fysioterapian palvelut Päihdeongelmaisten palveluohjaus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Sosiaalihuollon laitoshoito Potilasasiamies Laboratoriopalvelut Työttömien terveystarkastukset Psykologipalvelut Lastenvalvoja Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut Potilastietojen tarkistaminen Kuvantamispalvelut Kassapalvelut Puistot ja yleiset alueet Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Liikuntapalvelut Nuorten työpaja Psykiatrian päivystyspalvelut Sosiaalityö Kunnallinen päiväkotihoito Kaavoitus Hoitotarvikejakelu Esiopetus Puheterapian palvelut Lääkäripäivystyksen palvelut Seulontatutkimukset Toimintaterapian palvelut Lapsen huoltaminen Lääkärin tai hoitajan vastaanotto Kuntalaisaloite Omaishoidon tuki Avoin varhaiskasvatus Lapsiperheiden perhetyö Mielenterveyspalvelut Koulukuljetus Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Koululaisten suun terveydenhuolto Täydentävä toimeentulotuki Sosiaalipäivystys Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Hammashoidon päivystys Aineisto- ja tietopalvelu