-

Tyrnävän kunnantalo

Tyrnävän kunnantalo sijaitsee Tyrnävän kirkonkylällä. Kunnantalolle ovat keskittyneet kunnan kunnanhallinto ja kunnan palvelut. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, tekninen osasto sekä sivistysosasto. Kunnantalon valtuustosali, kunnanhallituksen huone ja kahvio ovat vuokrattavissa.

Palvelut

Musiikkiopisto Kuntalisä Vesihuolto Musiikin perusopetus Ympäristönhoito Asemakaavat Rakennusvalvonta Varhaiskasvatuksen palveluseteli Uuden yrityksen perustaja Palaute Maaseutupalvelut Urheiluseurat Yrityshakemisto Kesäyritystuki Yritystontit Vuokra-asunnot Toimitilat Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tuu mukaan! -kerhot Työkokeilu Taiteen perusopetus Liikuntapalvelut Talous Päiväkoti Toukovakka Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu Kaavoitus Liikuntatarjontakalenterit Päätöksenteko ja kunta Rakennuslupa Yhdistystoiminta Kulttuuri Liikuntapaikat Lastenhoidon tuet Vanhus- ja vammaisneuvosto Nuorisovaltuusto Kesätyöseteli Kirjaston kokous- ja juhlatilat Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Toimenpideilmoitus Ruoka- ja siivouspalvelut Varhaiserityiskasvatus Päiväkoti Kuumestari Näyttelytila Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen vuorohoito Murron koulu Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Kiinteistöpalvelut Maisematyölupa Nuorisotyö Joukkoliikenne Aineisto- ja tietopalvelu Kaavoitustilanne Työllisyyspalvelut Etsivä nuorisotyö Koulukuljetus Kouluruokailu Yksityinen perhepäivähoito Liikuntapaikkojen vuorot ja käyttömaksut Korjausavustukset Päiväkoti Väentupa Yksityistiet Yrityspalvelut Lupapiste Auraus ja hiekoitus Vapaa sivistystyö Liikenneturvallisuus Purkulupa Yksityiset päiväkodit Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue Koulukuraattorit Hajajätevedet Avoin varhaiskasvatus Tontit Tapaturmavakuutus Yksityisen hoidon tuet Jätehuolto Liikkuvat -ohjelmat Ympäristönsuojelu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta (APIP) Palkkatuettu työ Kasvun ja oppimisen tuki Perusopetus Toisen asteen opetus Tyrnävän tori Päiväkoti Tenavatalo Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi Työllisyyden kuntakokeilu Kuntalaisaloite Esiopetus Katuverkko Varhaiskasvatus Oppilashuolto Liikenne Kulttuurikohteet Päiväkoti Käpytikka Palveluliikenne Nuorisotilat Kirjakaapit Kuulammen koulu Opetussuunnitelmat Kirjasto Kansalaisopisto Koulujen työajat Yksityinen varhaiskasvatus Temmeksen koulu Puistot ja yleiset alueet Kassapalvelut Liikuntaneuvonta kaikenikäisille