Tyrnävän Kunnantalo
-

Palvelukielet

fi

Osoitteet

Sijainti:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Postiosoite:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelinnumerot

+358503602302 +358085548250

Sähköpostiosoitteet

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän Kunnantalo

Tyrnävän kunnan kunnanhallinto ja Tyrnävän kunnan palvelut ovat keskittyneet tänne. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, ympäristöosasto, sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistys- ja hyvinvointiosasto.

Palvelut

Esiopetus Purkamislupa Isyyden selvittämispalvelut Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito Kotisairaalapalvelut Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut Kotihoito Äitiysneuvolapalvelut Toimenpidelupa Ikäihmisten terveystarkastukset Sopeutumisvalmennuspalvelut Ikääntyvien palveluohjaus Lastensuojelun perhetyö Varhaiskasvatuksen vuorohoito Työttömien palveluohjaus Tyrnävän asuntotoimi Erityisvarhaiskasvatus Sosiaaliasiamies Päihdehuolto Virallinen ilmoitustaulu Liikuntapaikat Saattohoito Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset Terveyskeskuksen päivystys Ehkäisevä päihdetyö Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Ehkäisevä toimeentulotuki Apuvälinepalvelut Rakennusluvat Etsivä nuorisotyö Kriisityö ja psykososiaalinen tuki Perusopetus Suun terveydenhuolto Kotihoidon tukipalvelut Kotipalvelu Aineisto- ja tietopalvelu Hammashoidon päivystys Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Sosiaalipäivystys Täydentävä toimeentulotuki Koululaisten suun terveydenhuolto Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Koulukuljetus Mielenterveyspalvelut Lapsiperheiden perhetyö Avoin varhaiskasvatus Omaishoidon tuki Kuntalaisaloite Lääkärin tai hoitajan vastaanotto Lapsen huoltaminen Toimintaterapian palvelut Seulontatutkimukset Lääkäripäivystyksen palvelut Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut Vammaispalvelut Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa Omahoidon neuvonta Puheterapian palvelut Hoitotarvikejakelu Kaavoitus Kunnallinen päiväkotihoito Sosiaalityö Psykiatrian päivystyspalvelut Työikäisten yleiset terveystarkastukset Lastenneuvolapalvelut Nuorten työpaja Liikuntapalvelut Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Puistot ja yleiset alueet Kassapalvelut Kuvantamispalvelut Potilastietojen tarkistaminen Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut Lastenvalvoja Psykologipalvelut Työttömien terveystarkastukset Laboratoriopalvelut Potilasasiamies Sosiaalihuollon laitoshoito Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Sosiaalipalvelut Päihdeongelmaisten palveluohjaus Fysioterapian palvelut Ympärivuorokautinen palveluasuminen Nuorisotilat Rokotuspalvelut Kotisairaanhoito Lapsiperheiden kotipalvelu Kunnallinen perhepäivähoito