Tyrnävän Kunnantalo
-

Palvelukielet

fi

Osoitteet

Sijainti:
Kunnankuja 4, 91800 TYRNÄVÄ

Postiosoite:
Kunnankuja 4, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelinnumerot

+358085548250 +358503602302

Sähköpostiosoitteet

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän Kunnantalo

Tyrnävän kunnan kunnanhallinto ja Tyrnävän kunnan palvelut ovat keskittyneet tänne. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, ympäristöosasto, sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistys- ja hyvinvointiosasto.

Palvelut

Suun terveydenhuolto Toimenpidelupa Työttömien palveluohjaus Kotipalvelu Työikäisten yleiset terveystarkastukset Lastenneuvolapalvelut Kassapalvelut Kriisityö ja psykososiaalinen tuki Äitiysneuvolapalvelut Kuvantamispalvelut Varhaiskasvatuksen vuorohoito Kotihoidon tukipalvelut Sopeutumisvalmennuspalvelut Etsivä nuorisotyö Sosiaaliasiamies Päihdehuolto Kotihoito Ikääntyvien palveluohjaus Potilastietojen tarkistaminen Rakennusluvat Puistot ja yleiset alueet Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut Tyrnävän asuntotoimi Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Vammaispalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut Lastenvalvoja Psykologipalvelut Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut Liikuntapalvelut Nuorten työpaja Kotisairaalapalvelut Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito Psykiatrian päivystyspalvelut Työttömien terveystarkastukset Perusopetus Isyyden selvittämispalvelut Purkamislupa Laboratoriopalvelut Kunnallinen perhepäivähoito Virallinen ilmoitustaulu Päihdeongelmaisten palveluohjaus Lapsiperheiden kotipalvelu Omahoidon neuvonta Lastensuojelun perhetyö Erityisvarhaiskasvatus Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa Ikäihmisten terveystarkastukset Aineisto- ja tietopalvelu Potilasasiamies Liikuntapaikat Hammashoidon päivystys Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Sosiaalipäivystys Täydentävä toimeentulotuki Kotisairaanhoito Saattohoito Koululaisten suun terveydenhuolto Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Koulukuljetus Mielenterveyspalvelut Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset Terveyskeskuksen päivystys Lapsiperheiden perhetyö Avoin varhaiskasvatus Omaishoidon tuki Kuntalaisaloite Rokotuspalvelut Ehkäisevä päihdetyö Lääkärin tai hoitajan vastaanotto Lapsen huoltaminen Toimintaterapian palvelut Seulontatutkimukset Nuorisotilat Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Ehkäisevä toimeentulotuki Ympärivuorokautinen palveluasuminen Sosiaalihuollon laitoshoito Lääkäripäivystyksen palvelut Puheterapian palvelut Esiopetus Fysioterapian palvelut Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Sosiaalipalvelut Hoitotarvikejakelu Kaavoitus Kunnallinen päiväkotihoito Sosiaalityö Apuvälinepalvelut