Tyrnävän Kunnantalo
-

Palvelukielet

fi

Osoitteet

Sijainti:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Postiosoite:
Kunnankuja, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelinnumerot

+358085548250 +358503602302

Sähköpostiosoitteet

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän Kunnantalo

Tyrnävän kunnan kunnanhallinto ja Tyrnävän kunnan palvelut ovat keskittyneet tänne. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, ympäristöosasto, sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistys- ja hyvinvointiosasto.

Palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu Toimenpidelupa Hoitotarvikejakelu Ikäihmisten terveystarkastukset Kaavoitus Kunnallinen päiväkotihoito Aineisto- ja tietopalvelu Sopeutumisvalmennuspalvelut Sosiaalityö Ikääntyvien palveluohjaus Lastensuojelun perhetyö Varhaiskasvatuksen vuorohoito Työttömien palveluohjaus Tyrnävän asuntotoimi Psykiatrian päivystyspalvelut Hammashoidon päivystys Erityisvarhaiskasvatus Sosiaaliasiamies Nuorten työpaja Liikuntapalvelut Päihdehuolto Lääkäripäivystyksen palvelut Virallinen ilmoitustaulu Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Sosiaalipäivystys Liikuntapaikat Saattohoito Seulontatutkimukset Puistot ja yleiset alueet Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset Toimintaterapian palvelut Kassapalvelut Kuvantamispalvelut Potilastietojen tarkistaminen Terveyskeskuksen päivystys Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut Ehkäisevä päihdetyö Lastenvalvoja Psykologipalvelut Lapsen huoltaminen Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Ehkäisevä toimeentulotuki Apuvälinepalvelut Täydentävä toimeentulotuki Työttömien terveystarkastukset Laboratoriopalvelut Koululaisten suun terveydenhuolto Rakennusluvat Potilasasiamies Etsivä nuorisotyö Lääkärin tai hoitajan vastaanotto Sosiaalihuollon laitoshoito Kriisityö ja psykososiaalinen tuki Kuntalaisaloite Perusopetus Suun terveydenhuolto Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Omaishoidon tuki Kotihoidon tukipalvelut Avoin varhaiskasvatus Kotipalvelu Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Koulukuljetus Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa Omahoidon neuvonta Päihdeongelmaisten palveluohjaus Mielenterveyspalvelut Työikäisten yleiset terveystarkastukset Fysioterapian palvelut Ympärivuorokautinen palveluasuminen Nuorisotilat Lastenneuvolapalvelut Lapsiperheiden perhetyö Rokotuspalvelut Kunnallinen perhepäivähoito Kotisairaanhoito Purkamislupa Isyyden selvittämispalvelut Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito Puheterapian palvelut Kotisairaalapalvelut Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut Kotihoito Esiopetus Äitiysneuvolapalvelut