Tyrnävän Kunnantalo
-

Palvelukielet

fi

Osoitteet

Sijainti:
Kunnankuja 4, 91800 TYRNÄVÄ

Postiosoite:
Kunnankuja 4, 91800 TYRNÄVÄ

Puhelinnumerot

+358085548250 +358503602302

Sähköpostiosoitteet

kunta@tyrnava.fi

Tyrnävän Kunnantalo

Tyrnävän kunnan kunnanhallinto ja Tyrnävän kunnan palvelut ovat keskittyneet tänne. Kunnantalolta löytyy hallinto- ja kehittämisosasto, ympäristöosasto, sosiaali- ja terveysosasto sekä sivistys- ja hyvinvointiosasto.

Palvelut

Kriisityö ja psykososiaalinen tuki Aineisto- ja tietopalvelu Hammashoidon päivystys Sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonta Sosiaalipäivystys Täydentävä toimeentulotuki Koululaisten suun terveydenhuolto Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Koulukuljetus Mielenterveyspalvelut Lapsiperheiden perhetyö Avoin varhaiskasvatus Omaishoidon tuki Kuntalaisaloite Lääkärin tai hoitajan vastaanotto Lapsen huoltaminen Toimintaterapian palvelut Seulontatutkimukset Lääkäripäivystyksen palvelut Puheterapian palvelut Esiopetus Hoitotarvikejakelu Kaavoitus Kunnallinen päiväkotihoito Sosiaalityö Psykiatrian päivystyspalvelut Nuorten työpaja Liikuntapalvelut Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Puistot ja yleiset alueet Kassapalvelut Kuvantamispalvelut Potilastietojen tarkistaminen Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologin palvelut Lastenvalvoja Psykologipalvelut Työttömien terveystarkastukset Laboratoriopalvelut Potilasasiamies Sosiaalihuollon laitoshoito Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa Sosiaalipalvelut Päihdeongelmaisten palveluohjaus Fysioterapian palvelut Ympärivuorokautinen palveluasuminen Nuorisotilat Rokotuspalvelut Kotisairaanhoito Lapsiperheiden kotipalvelu Kunnallinen perhepäivähoito Lastenneuvolapalvelut Työikäisten yleiset terveystarkastukset Omahoidon neuvonta Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa Vammaispalvelut Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut Kotipalvelu Kotihoidon tukipalvelut Suun terveydenhuolto Perusopetus Etsivä nuorisotyö Rakennusluvat Apuvälinepalvelut Ehkäisevä toimeentulotuki Opiskelijoiden suun terveydenhuolto Ehkäisevä päihdetyö Terveyskeskuksen päivystys Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset Saattohoito Liikuntapaikat Virallinen ilmoitustaulu Päihdehuolto Sosiaaliasiamies Erityisvarhaiskasvatus Tyrnävän asuntotoimi Työttömien palveluohjaus Varhaiskasvatuksen vuorohoito Lastensuojelun perhetyö Ikääntyvien palveluohjaus Sopeutumisvalmennuspalvelut Ikäihmisten terveystarkastukset Toimenpidelupa Äitiysneuvolapalvelut Kotihoito Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut Kotisairaalapalvelut Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito Isyyden selvittämispalvelut Purkamislupa