Ilmoita väärinkäytöksestä
-

Ilmoita väärinkäytöksestä

Ilmoita kunnan toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä. Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Tyrnävän kunnalla on käytössä EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937) mukainen luottamuksellinen ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä.

Mitä väärinkäytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan ilmoitusta tehdessä valittujen ilmoituskanavan vastuuhenkilöiden luettavissa. Tyrnävän kunnassa nämä vastuuhenkilöt ovat talous- ja hallintojohtaja ja henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja.

Ilmoitus voidaan tehdä joko molemmille ilmoituskanavan vastuuhenkilöille tai tarvittaessa voidaan määritellä vain toinen vastuuhenkilöistä ilmoituksen käsittelijäksi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituksen käsittelijöiksi valitut vastuuhenkilöt ottavat vastaan ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyvät ilmoituksen perusteella tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoittaja saa järjestelmästä tapauksen tunnusnumeron, jota käyttäen hän voi seurata anonyymisti ilmoituksen käsittelyn etenemistä. Ota ilmoituksen tehdessäsi tunnusnumero talteen. Voit seurata tekemäsi ilmoituksen käsittelyä tästä linkistä.

Ilmoitus voidaan jättää käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Tieto siitä, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan, löytyy järjestelmästä tapauksen tunnusnumerolla viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Asiakaspalautteet kuuluvat kuntapostiin, ei tähän kanavaan

Tämä kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Asiakaspalautteet eivät kuulu tähän EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukaiseen ilmoituskanavaan, eikä tähän kanavaan väärin osoitettua asiakaspalautetta käsitellä tai välitetä organisaatiossa eteenpäin.

Asiakaspalautteet ja muut yleiset kommentit tulee osoittaa kuntapostiin osoitteessa kunta@tyrnava.fi, jotta ne tulevat huomioiduksi ja käsitellyksi asianmukaisesti. 

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Tee ilmoitus väärinkäytöksestä

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Siirry tekemään ilmoitus väärinkäytöksestä