-

Yleis- ja osayleiskaavat

Tyrnävällä on voimassa neljä yleis- ja osayleiskaavaa. Oulun seudun yleiskaava 2020 laajennus vuodelta 2007 kattaa koko kunnan alueen. Osayleiskaavat tarkentavat ja täydentävät Oulun seudun yleiskaavaa. Kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 2005 määrittelee muun muassa asemakaavan laajenemissuuntia Tyrnävän kirkonkylän ympäristössä. Murron ja Ojakylän osayleiskaava on vuodelta 2008 ja Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava vuodelta 2014.

Tyrnävän yleis- ja osayleiskaavat karttapalvelussa.

Osayleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava vahvistui vuonna 2005. Se käsittää kirkonkylän taajaman ja osan sitä ympäröivää peltolakeutta. Lännessä osayleiskaava rajoittuu Tyrnävän ja Limingan kuntarajaan lähelle valtatie 4 uuden linjauksen eritasoliittymää. Osayleiskaavan laajuus on 2109 ha.

Kirkonkylän osayleiskaava, 19.9.2007, 5,81 Mt, pdf
Kirkonkylän osayleiskaava, kaavaselostus, 4,48 Mt, pdf
Kirkonkylän osayleiskaava, maisemaselvitys, 6,1 Mt, pdf
Kirkonkylän osayleiskaava, kunnallistekniikkaselvitys, 5,01 Mt, pdf

Murron ja Ojakylän osayleiskaava vahvistui vuonna 2008. Murron ja Ojakylän osayleiskaavalla osoitetaan, miten Murron asemakaava-alueen ympäristön toivotaan kehittyvän. Osayleiskaavaan kuuluvaa aluetta on Murron asemakaava-alue,  Limingan lakeuden peltoaluetta Murrontien länsipuolella sekä Pikkaralantien varsi Murrontieltä Voitielle ja Metsähaantie, Metsähaka ja Tulilantontie Murrontien itäpuolella. Osayleiskaava-alueen kokonaislaajuus on noin 1 658 ha.

Murto-Ojakylän osayleiskaava, 1,18 Mt, pdf
Murto-Ojakylän osayleiskaava, selostus, 2,05 Mt, pdf
Liite 1: Murron asemakaava 2004, A4, 336.3 kt, pdf
Liite 2: Murto-Ojakylän osayleiskaava, OAS, 167,4 kt, pdf
Liite 3: Murto-Ojakylän osayleiskaavan rakennemallit, 1,5 Mt, pdf
Liite 4: Murto-Ojakylän osayleiskaavan alustava luonnos, A4, 623,6 kt, pdf
Liite 5: Murto-Ojakylän luontoselvitys 2006, 2,21 Mt, pdf
Liite 6: Murto-Ojakylän arkeologinen täydennysinventointi 2008, 2,8 Mt, pdf
Liite 7: Murto-Ojakylän maisemaselvitys 2006,5,27 Mt, pdf
Liite 8a: Murto-Ojakylän osayleiskaavan luonnos, vaihtoehto 1, A4, 767,9 kt, pdf
Liite 8b: Murto-Ojakylän osayleiskaavan luonnos, vaihtoehto 2, A4, 770,9 kt, pdf
Liite 9: Murto-Ojakylän osayleiskaava, luonnos, A4, 769,3 kt, pdf
Liite 10: Murto-Ojakylän rakennusinventointi 2008, 4,61 Mt, pdf
Liite 11a: Murto-Ojakylä, kantatilaselvitys 2008, kartta, 269,7 kt, pdf
Liite 11b: Murto-Ojakylä, kantatilaselvitys 2008, mitoitus, 62,6 kt, pdf
Liite 12: Murto-Ojakylän osayleiskaavan vaikutusten arviointi, 100,3 kt, pdf
Liite 13: Murto-Ojakylän osayleiskaava, ehdotus, 1. versio, A4, 865 kt, pdf
Liite 14a: Murto-Ojakylän osayleiskaava ehdotus, A3, 897 kt, pdf
Liite 14b: Murto-Ojakylän osayleiskaavan merkinnät, A3, 80,1 kt, pdf

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava vahvistui vuonna 2014. Se on oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää perusteena rakennusluvan myöntämiselle MRL:n mukaisesti kylä- ja ranta-alueella. Kaava-alue on kaksiosainen, Jokisillan alueella noin 617 ha ja Ängeslevän ja Markuun alueella noin 1 063 ha. Yhteispinta-ala on 1 680 ha.

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava, Jokisilta, 508,8 kt, pdf
Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava, Markkuu, 1,2 Mt, pdf
Ängeslevänjokivarren osayleiskaava, selostus, 4,02 Mt, pdf

Kivimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tyrnävän kunnanhallitus on päättänyt 14.12.2015 asettaa nähtäville Tyrnävän Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen 17.12.2015–15.1.2016 väliseksi ajaksi.

Winda Invest Oy:n omistama Tuulipuisto Oy Kivimaa suunnittelee Tyrnävän Kivimaan alueelle tuulipuistoa. Koska alueella ei ole tuulivoimaloiden toteuttamisen mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen sen laatimista. Kunnanhallitus on laittanut vireille osayleiskaavatyön 9.3.2015.

Tuulipuistoalue sijoittuu noin 7,5 kilometrin päähän Tyrnävän keskustasta. Alueen lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Ylipäässä, Kolmikannassa ja Keskikylällä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 km:n ja lähin lomarakennus noin 2 km:n etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Tuulivoimaloiden lukumäärä tuulipuistossa tulee olemaan kahdeksan.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, kaavakartta

0,37mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, kaavaselostus

7,05mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 1 luontoselvitys (2014)

2,07mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 2 meluselvitys (2015)

2,23mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 3 varjostusmallinnus (2015)

4,42mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 4 asukaskysely (2015)

1,30mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 5 kuvasovitteet (2015)

8,94mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 6 muinaisjäännösinventointi (2015)

4,85mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 7 luontoselvitykset (2015)

3,03mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 8 sähköverkkoliitynnän esiselvitys (2015)

1,77mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 9 valmisteluvaiheen vastineet (2015)

0,37mt .pdf Lataa

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus, Liite 10 OAS, päivitetty 23.11.2015

2,61mt .pdf Lataa