-

Korjausavustukset

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Avustus on tarkoitettu iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen.

Ohjeet ja lomakkeet korjausavustuksen hakemiseen löytyvät ARAn verkkosivulta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Avustus kuntotutkimuksen ja perusparannuksen suunnitteluun

Avustus on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin.

Ohjeet ja lomakkeet avustuksen hakemiseen löytyvät ARAn verkkosivulta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Energia-avustus

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustus on haettavissa jatkuvana hakuna.

Ohjeet ja lomakkeet avustuksen hakemiseen löytyvät ARAn verkkosivulta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Öljylämmitysavustus

Pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

Ohjeet ja lomakkeet avustuksen hakemiseen löytyvät Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).
Ympäristöministeriön tiedote: Uusi avustus öljylämmityksen vaihtoon 1.9.2020

Ohje öljysäiliön käytöstäpoistoon tai maahan jättöön

Lisätietoja

Parviainen, Jouko

rakennustarkastaja