-

Yhdistystoiminta

Tyrnävällä toimii kymmeniä eri alojen yhdistyksiä. Yhdistykset toimivat kunnan kumppanina ja ovat tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen työtä. Yhdistykset järjestävät kuntalaisille mm. kerho- ja vertaistoimintaa, liikuntapalveluja, kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukevat näin kunnan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kunnan elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäjinä. Lisäksi kunnassa toimii elinkeinoelämän, alkutuotannon ja yleisen turvallisuuden edistämiseen keskittyviä yhdistyksiä, esim. Tyrnävän yrittäjät, maatalouteen liittyvät yhdistykset sekä Vapepa ja SPR.

Paikalliset yhdistykset laativat yhdessä Tyrnävän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kanssa yhteistyöasiakirjan vuonna 2020. Tarve yhteistyöasiakirjan laatimiselle pohjautuu jo vuoteen 2018, kun yhdistykset kokoontuivat kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen koollekutsumana ja yhteistyön eri muotoja työstettiin työpajoissa yhdistystoimijoiden kanssa. Tämän jälkeen yhdistyksiä on kutsuttu koolle säännöllisesti yhteisen kehittämisen tiimoilta. Vuoden 2019 lopussa päätettiin, että Tyrnävän kunta lähtee työstämään yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa yhteistyöasiakirjaa, jossa luodaan selkeät pelisäännöt ja ohjeet mm. järjestöavustuksille ja tilojen käytölle.

Yhteistyöasiakirjan tarkoituksena on:

  • selkeyttää avustuskriteerejä sekä tehdä avustusten hakuprosessista selkeä, yksinkertainen ja avoin.
  • selkeyttää tilojen käyttöön liittyviä pelisääntöjä.
  • mahdollistaa yhdistysten uudenlainen, tiiviimpi yhteistyö kunnan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • mahdollistaa yhdistysten välisen yhteistyön kehittymistä sekä lisätä yhdistystoiminnan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta sekä lisätä yhteisöllisyyttä.
  • lisätä yhdistysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille.

Kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirja

Kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirja

0,15mt .pdf Lataa

Kunnan vuokrattavat tilat

Vuokrattavat tilat, liikuntatoiminta 1.1.2023 alkaen

0,12mt .pdf Lataa

Vuokrattavat tilat, muu kuin liikuntakäyttö 1.1.2023 alkaen

0,12mt .pdf Lataa

Kunnan avustukset

Ohje vuoden 2024 avustushakemukseen

0,15mt .pdf Lataa

Kunnan avustukset -hakulomake 2024

1,22mt .docx Lataa

Käyttötilitys -lomake vuoden 2023 avustuksista

1,21mt .docx Lataa

Liikuntatoimen kohdeavustukset 2024

1,21mt .docx Lataa

Lisätietoa yhdistysyhteistyöstä

Tiirikainen, Anne

työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori