Vähähiilinen Tyrnävä
-

Vähähiilinen Tyrnävä

Tyrnävän kunta on liittynyt Hinku-kuntien verkostoon vuonna 2016. Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Yhdessä olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman Hinku-laskennan mukaisesti vuoden 2018 tiedoilla Tyrnävän kunnan kokonaispäästöjen muutos on ollut -13 % ja kokonaispäästöt 59,2 kt CO2e vastaa 2 % osuutta Pohjois-Pohjanmaan kuntien päästöistä. Kokonaispäästöt per asukas ovat Tyrnävällä 8,8 t CO2e, joka on Hinku-kuntien keskimääräistä (6,5 t CO2e) hieman suurempi. Asukaskohtaiset päästöt Tyrnävällä ovat laskeneet 21 % vuoden 2007 tasosta.

  • CO2e on hiilijalanjäljen yksikkö. Lyhenne tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia eli ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta.
  • Kirjain t yksikön edessä tarkoittaa tonnia ja kt tuhatta tonnia.

Lisätietoa:
Tyrnävän kunnan päästökehitys, Suomen ympäristökeskus 12.11.2020

Tavoitetta tukevat hankkeet, joissa Tyrnävän kunta on mukana:
VÄRE - Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla
Canemure -osahanke Resurssiviisaat, vähähiiliset ratkaisut kuluttajille

Lisätietoa Hinku-verkostosta Hiilineutraali Suomi -sivustolta:
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku

 

Tyrnävän resurssiviisas tiekartta – osallistu valmisteluun helmikuun kuluessa

Anna palautetta luonnoksesta Tyrnävän kunnan resurssiviisauden tiekartaksi! Avasimme työpajoissa kootun materiaalin avoimille kommenteille Padlet-verkkoalustalle.

Resurssiviisaudella tarkoitetaan erilaisten resurssien (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) käyttämistä ympäristön kannalta kestävästi ja ihmisten hyvinvointia edistävällä tavalla.

Resurssiviisauden tiekartta on kunnan strateginen, pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa pyritään löytämään tehokkaimmat, Tyrnävälle sopivat toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Samalla otetaan huomioon, että toimenpiteet vahvistavat taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä sekä parantavat asukkaiden hyvinvointia.

Tiekartta koostuu viidestä aihealueesta:

1) Energiantuotanto ja -kulutus; energiansäästö ja energiatehokkuus / uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö
Siirry tästä linkistä padletiin kommentoimaan tämän aihealueen tavoitteita ja toimenpiteitä.

2) Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne; julkinen liikenne / maankäytön suunnittelu / uudet käyttövoimat / uudet palvelut
Siirry tästä linkistä padletiin kommentoimaan tämän aihealueen tavoitteita ja toimenpiteitä.

3) Kulutus ja materiaalikierrot; hankinnat / lajittelu ja kierrätys / materiaalien uusiokäyttö / rakentaminen / uudet liiketoimintamahdollisuudet / uudet ohjauskeinot
Siirry tästä linkistä padletiin kommentoimaan tämän aihealueen tavoitteita ja toimenpiteitä.

4) Ruoantuotanto ja -kulutus; ateriapalvelut / ruoantuotanto ja jalostus / varhaiskasvatus ja opetus
Siirry tästä linkistä padletiin kommentoimaan tämän aihealueen tavoitteita ja toimenpiteitä.

5) Veden käyttö ja luonnonvedet; maankäytön vesistövaikutukset / tulvasuojelu / uudet menetelmät / vesi- ja jätevesihuolto / vesistöjen kunnostus
Siirry tästä linkistä padletiin kommentoimaan tämän aihealueen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Jokaiselle teemalle on ehdotettu pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteitä. Voit kommentoida tiekarttaehdotuksen sisältöä yllä aihealueen otsikon perässä olevien linkkien kautta. Tiekartta on kommentoitavana 28.2.2021 saakka.

Ota osaa valmisteluun jättämällä palautetta joko yhdestä tai useammasta aihepiiristä. Kommentointi onnistuu suoraan verkkoalustalla.

  • Jokaiseen aihepiiriin on julkaistu nykytilankuvaus, tavoitteet ja toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpide-ehdotukset on jaettu teemoittain alaotsikoihin.
  • Klikkaamalla tekstit ja taulukot saa suuremmiksi.
  • Sarakkeiden lopussa voit antaa omat kommenttisi joko kommentoimalla sarakkeen aihelaatikkoa sen alaosan kommenttikenttään tai lisäämällä yksittäiseen asiakohtaan oman kommenttisi +-ikonilla aihelaatikon alapuolelle.
  • Nykytilankuvausta, tavoitteita, toimenpide-ehdotuksia tai aikaisemmin lisättyjä kommentteja voi myös peukuttaa tai lisäkommentoida alaosan kommenttikentässä.
  • Tervetuloa mukaan valmisteluun!

Nyt kerättävän palautteen perusteella jatkamme resurssiviisaan tiekartan viimeistelyä päätöksentekoon kuluvan vuoden aikana. Jatkossa resurssiviisas tiekartta ohjaa kunnan tomintoja asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamista kohti. Millä keinoin sinä haluaisit toimintojamme kehittää?


Padlet toimii suoraan selaimella ja mobiililaitteissa myös Googlen Play-kaupasta tai Applen App Storesta ladattavalla sovelluksella. Sovelluksen käyttö ei vaadi kirjautumista. Pääset vastaamaan kyselyyn "Continue as Guest" -valinnalla. Sovelluksella pääset Resurssiviisasta tiekarttaa koskeviin kyselyihin kopioimalla kyselyn URL-linkkien osoitteen "Liitä URL" -kenttään.