-

Tyrnävän ajantasainen kaavoitustilanne

Maankäytön suunnittelua ohjaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtioneuvoston asetuksella määriteltyjä tavoitteita tarkennetaan alueellisella, seudullisella ja paikallisella kaavoituksella. Aluesuunnittelussa voimassa oleva kaava on aina tasoltaan se yksityiskohtaisin,  mitä kyseiselle alueelle on laadittu. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee eri suunnittelutasojen kokonaisuudet.

Oikeusvaikutteisen kaavoituksen ohella on olemassa myös oikeusvaikutuksetonta maankäytön suunnittelua. Tällaisia asiakirjoja ovat kehityskuvat ja maankäytön suunnitteluperiaatteet. Niiden ohjaavuus määräytyy yhteisten sopimusten peruteella.

Katso kaavat karttaliittymässä klikkaamalla tästä karttapalveluun.

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa Tyrnävän kuntakaavoja.

Oulun seudun yleiskaava

Oulun seudun yleiskaava 2020 käsittää koko Tyrnävän kunnan alueen.

Tyrnävän kunnan kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitellään Tyrnävän kunnassa, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat sekä niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2022-2023

1,27mt .pdf Lataa