Ympäristönhoito
-

Ympäristönhoito

Tyrnävän kunnassa kulttuuriympäristöt ovat vahvasti läsnä. Iso osa kuntaa, mukaan lukien kirkonkylän taajama, on osa valtakunnallisesti arvokasta Limingan lakeuden maisema-aluetta, joka koostuu avoimen viljelymaiseman ympärille rakentuneesta jokivarsia myötäilevästä asutuksesta, vanhan tiestön ja taajama-alueiden kerroksellisista kokonaisuuksista.

Tyrnävän kunnan ympäristöosaston ympäristötoimi rakentaa ja ylläpitää yleisiä viheralueita, puisto- ja ulkoilualueita taajamissa.

Oulun seudun ympäristötoimi huolehtii Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän kuntien sekä Oulun kaupungin tarpeista seuraavilla toimialueilla:  

  • Ympäristönsuojelu: ilmansuojelu, vesiensuojelu, jätehuolto, meluntorjunta, maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat
  • Ympäristöterveydenhuolto: mm. elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta sekä kulutustavaroiden ja kulutuspalveluiden turvallisuudesta
  • Eläinlääkintähuolto: peruseläinlääkäripalvelut tuotanto- ja seuraeläimille
  • Elintarvike- ja ympäristölaboratorio