-

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu siirtää ison osan TE-palveluista valtiolta kunnille. Kokeilu toteutetaan 1.3.2021–31.12.2024. Oulun seudun kuntakokeilussa ovat mukana Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Jatkossa tämä tarkoittaa työttömän työnhakijan näkökulmasta henkilökohtaisempaa palvelua omassa kotikunnassa.

Kokeilun päätavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai ohjautumista erilaisiin koulutuksiin ja palveluihin. Se pyrkii erityisesti parantamaan pitkäaikaistyöttömien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilu koskettaa niitä työttömiä työnhakijoita, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

Lisätietoa

Sillanoja, Tuula

omavalmentaja

Tiirikainen, Anne

työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori

Väisänen, Seija

omavalmentaja