Päätöksenteko ja kunta
-

Kuntastrategia 2020–2026 määrittelee kunnan toiminnan arvoiksi avoimuuden, vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja turvallisuuden. Strategisten valintojen mukaisesti päätöksenteossa

  1. Luodaan mahdolisuudet elinikäiselle oppimiselle sekä tarpeellisille sosiaali- ja terveyspalveluille.
  2. Työpaikat ja asiointipalvelut ovat lähellä ja saavutettavissa sekä kunnassa että lähiseudulla.
  3. Kuntataloudessa huolehditaan hyvinvoinnista ja yhteisistä varoista.
  4. Vuorovaikutus on avointa ja osallistavaa.
  5. Yhteisestä ympäristöstä pidetään huolta erityispiirteitä arvostaen.
  6. Edistetään paikallislähtöistä yrittäjyyttä ja lähiruokaa.

 

Tyrnävän kunnan organisaatiokaavio

 

Hallinto ja kehittäminen

Anttila, Vesa

kunnanjohtaja

Kilpinen, Jarno

talous- ja hallintojohtaja