-

Tuloselvitys

Tuloselvitys tehdään kahden viikon kuluessa lapsen hoidon aloituksesta. Tuloselvitysliitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Päätettäessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Palkkatiedot tarkistetaan 1.1.2020 alkaen Tulorekisteristä.

Palkkatyön liitteet:

 • palkkalaskelma tai työnantajan todistus pyydettäessä, mikäli Tulorekisteristä ei löydy ko. tietoa

Yrittäjän liitteet:

 • liike- ja ammatti- sekä maatalouden tulot
 • henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua) ja viimeisin verotuspäätös
 • starttirahapäätös

Pääomatulot (esim. vuokratulot, osinkotulot/kk)

 • verotuspäätös

Sosiaalietuuksien liitteet:

 • eläkepäätös (myös varhaiskasvatuksessa olevista lapsista)
 • sairauspäivärahapäätös
 • työttömyys-, äitiys- ja isyyspäivärahapäätös
 • koulutusraha, koulutustuki -päätös
 • kuntoutusraha
 • elatusapu, elatustuki varhaiskasvatuksessa olevista lapsista: kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta / -tuesta
 • omaishoidontukipäätös ja palkkalaskelma
 • vähennykset: elatusapupäätös
 • elatusapu euroa/kk (jäljennös maksutositteista) rahasyytinki euroa/kk

Opiskelijat:

 • oppilaitoksesta opiskelutodistus sekä päätös opintoetuudesta
 • apurahapäätökset

Lisätietoja

Lehtola, Kaarina

palvelusihteeri