-

Tuloselvitys

Tuloselvitys tehdään kahden viikon kuluessa lapsen hoidon aloituksesta. Tuloselvitysliitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Päätettäessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Liitteenä sähköisen asioinnin kautta toimitettavat tiedot:

 • palkkatiedot
 • eläkkeet
 • sairauspäiväraha
 • työttömyys-, äitiys- ja isyyspäiväraha
 • omaishoidontuki

Yrittäjän liitteet:

 • liike- ja ammatti- sekä maatalouden tulot
 • henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua) ja viimeisin verotuspäätös
 • starttirahapäätös

Pääomatulot (esim. vuokratulot, osinkotulot/kk)

 • verotuspäätös

Sosiaalietuuksien liitteet:

 • koulutusraha, koulutustuki -päätös
 • kuntoutusraha
 • elatusapu, elatustuki varhaiskasvatuksessa olevista lapsista: kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta / -tuesta
 • vähennykset: elatusapupäätös
 • elatusapu euroa/kk (jäljennös maksutositteista) rahasyytinki euroa/kk

Opiskelijat:

 • oppilaitoksesta opiskelutodistus ja mahdolliset apurahapäätökset

Toimitetut tiedot tarkistetaan Tulorekisteristä ja tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä.

Lisätietoja

Lehtola, Kaarina

palvelusihteeri