-

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelua tehdään Tyrnävällä yleis-, osayleis- sekä asemakaavoilla. Valmisteilla oleva kaavoitus on esillä tällä sivulla Ajankohtaista kaavoituksessa -otsikon alla. Kaavoitustilanne -alasivulla esitellään ajantasainen kaavoituksen kokonaisuus. Keskeisimpien yleis- ja asemakaavojen aineistot ovat luettavissa omilla alasivuillaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään suunnittelutarvealueet.

Yritystontit sijoittuvat kirkonkylän ja kyläkeskusten ohella Paavolankankaalle, Nipsinkiin ja Haurukylään. Asumisen alueita ovat kirkonkylällä muun muassa Eskolanpelto, Hirvelä, Kotimetsä ja Puujaakola. Temmes sijaitsee 17 km etäisyydellä kirkonkylältä Valtatien 4 (E75) varrella lounaaseen ja Murto 10 km etäisyydellä Murrontien varrella koilliseen. Rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen alueille sijoittuvat Jokisilta, Markkuu, Ojakylä ja Ängeslevä.

Ajankohtaista kaavoituksessa:

kaksi kaavaehdotusta nähtävillä loka-marraskuussa 2023, lue lisää alla kaavakohtaisesti
 

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133

Kirkonseudun asemakaavan kortteleita 132-133 koskeva muutos pidetään nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemisessa 20.10.-20.11.2023 kunnantalolla ja kunnan verkkosivuilla. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen 20.11.2023 mennessä kirjeitse osoitteeseen Tyrnävän kunta / Kirkonseudun asemakaava, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostitse osoitteella kunta@tyrnava.fi.

Kirkonkseudun asemakaavan kortteleita 132-133 koskevan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa alueen asemakaavamerkintöjä kirkonseudun historialliset arvot ja kunnan lisärakentamistarpeet huomioiden.

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleiden 132-133 osalta tuli vireille 22.5.2023. Kaavaluonnosaineisto pidettiin nähtävillä 1.9.-30.9.2023 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 24.5.-23.5.2023. Siitä voi antaa palautetta nähtävilläolon aikana sekä jatkuvasti kaavoituksen kuluessa.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Kuulutus ehdotusvaiheesta, 20.10.2023

0,04mt .pdf Lataa

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2023

1,03mt .pdf Lataa

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133, kaavaselostus 16.10.2023

6,58mt .pdf Lataa

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133, kaavaehdotus 16.10.2023

0,28mt .pdf Lataa

Kuulutus Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133 valmisteluvaihe nähtäville

0,07mt .pdf Lataa

Kuulutus vireilletulosta, 24.5.2023

0,07mt .pdf Lataa

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Palkin alue

Kirkonseudun asemakaavan Palkin alueen muutosta koskeva kaavaehdotus pidetään nähtävillä 20.10.–20.11.2023 kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen 20.11.2023 mennessä kirjeitse osoitteeseen: Tyrnävän kunta / Palkin asemakaava, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostitse osoitteella kunta@tyrnava.fi.

Kaavaehdotuksessa Palkin alueelle esitetään yhteensä 45 uutta asumisen tonttia. Alueelle halutaan mahdollistaa voimassa olevaa asemakaavaa monipuolisempaa asumis- ja työpaikkatoimintaa. Asemakaavan suunnittelualueen koko on noin 90 ha. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa Palkin hevostalousalueeksi kaavoitetun osan käyttötarkoitusta tukeutuen kirkonseudun asemakaavan palveluverkkoon.

Tyrnävän kunnanhallitus päätti 30.3.2022 kokouksessaan laittaa vireille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Palkin alueella.  Kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 1.6.-30.6.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja kolme mielipidettä. Kaavaehdotukseen asumisen tonttien kokoa ja sijoittelua on edelleen tarkistettu. Lisäksi toimintojen sijoittelussa on huomioitu alueen luontoarvoja ja mahdollistettu alueen virkistyskäytön kehittämistä.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Kuulutus ehdotusvaiheesta, 20.10.2023

0,04mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutoksen ehdotus 16.10.2023

0,42mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutos, kaavaselostus 16.10.2023

12,25mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutos, täydentävä maastokäynti

3,22mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2023

1,26mt .pdf Lataa

Kuulutus valmisteluvaiheen nähtävilläolosta 1.6.2022

0,07mt .pdf Lataa

Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.2.2021 alkaen. Kunnanhallitus on käynnistänyt Paavolankankaan asemakaavan muutoksen laatimisen 18.1.2021.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

0,41mt .pdf Lataa

Kaavoituksen yhteyshenkilö

Kumpula, Janna

kehittämispäällikkö