-

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelua tehdään Tyrnävällä yleis-, osayleis- sekä asemakaavoilla. Valmisteilla oleva kaavoitus on esillä tällä sivulla ajankohtaista kaavoituksessa -otsikon alla. Kaavoitustilanne-alasivulla esitellään ajantasainen kaavoituksen kokonaisuus. Keskeisimpien yleis- ja asemakaavojen aineistot ovat luettavissa omilla alasivuillaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään suunnittelutarvealueet.

Yritystontit sijoittuvat kirkonkylän ja kyläkeskusten ohella Paavolankankaalle, Nipsinkiin ja Haurukylään. Asumisen alueita ovat kirkonkylällä muun muassa Eskolanpelto, Hirvelä, Kotimetsä ja Puujaakola. Temmes sijaistee 17 km etäisyydellä kirkonkylältä Valtatien 4 (E75) varrella lounaaseen ja Murto 10 km etäisyydellä Murrontien varrella koilliseen. Rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen alueille sijoittuvat Jokisilta, Markkuu, Ojakylä ja Ängeslevä.

Ajankohtaista kaavoituksessa

Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

Osallitumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.2.2021 alkaen. Kunnanhallitus on käynnistänyt Paavolankankaan asemakaavan muutoksen laatimisen 18.1.2021.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

0,41mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Haurukylän asemakaavan laajennuksen 1.4.2019. Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty 24.4.2019 valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Haurukylän asemakaavan laajennuksen ehdotus oli nähtävillä 7.1.–8.2.2019.

Haurukylän asemakaavan laajennuksen luonnos oli nähtävillä 6.6.–5.7.2018. Kunnanhallitus on käynnistänyt Haurukylän asemakaavan laajentamisen laatimisen 16.10.2017.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto:

Haurukylän asemakaavan laajennus, kaavakartta

0,28mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, kaavaselostus

8,11mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, hulevesiselvitys

1,65mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, hulevesisuunnitelmakartta

2,20mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, liikenneselvitys

1,71mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, luontoselvitys

2,59mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, sulfidimaaselvitys

2,70mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, vesihuollon verkostotarkastelu

0,87mt .pdf Lataa

Haurukylän asemakaavan laajennus, vesihuollon yleissuunnitelmakartta

0,48mt .pdf Lataa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Haurukylän asemakaavan laajennus

1,38mt .pdf Lataa

Valmisteluvaiheen vastineet, Haurukylän asemakaavan laajennus

0,26mt .pdf Lataa

Ehdotusvaiheen vastineet, Haurukylän asemakaavan laajennus

0,31mt .pdf Lataa

Kaavoituksen yhteyshenkilö

Kumpula, Janna

kehittämispäällikkö