-

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelua tehdään Tyrnävällä yleis-, osayleis- sekä asemakaavoilla. Valmisteilla oleva kaavoitus on esillä tällä sivulla Ajankohtaista kaavoituksessa -otsikon alla. Kaavoitustilanne -alasivulla esitellään ajantasainen kaavoituksen kokonaisuus. Keskeisimpien yleis- ja asemakaavojen aineistot ovat luettavissa omilla alasivuillaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään suunnittelutarvealueet.

Yritystontit sijoittuvat kirkonkylän ja kyläkeskusten ohella Paavolankankaalle, Nipsinkiin ja Haurukylään. Asumisen alueita ovat kirkonkylällä muun muassa Eskolanpelto, Hirvelä, Kotimetsä ja Puujaakola. Temmes sijaitsee 17 km etäisyydellä kirkonkylältä Valtatien 4 (E75) varrella lounaaseen ja Murto 10 km etäisyydellä Murrontien varrella koilliseen. Rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen alueille sijoittuvat Jokisilta, Markkuu, Ojakylä ja Ängeslevä.

Ajankohtaista kaavoituksessa:
 

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleiden 132-133 osalta tuli vireille 22.5.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.5.-23.5.2023. Siitä voi antaa palautetta nähtävilläolon aikana sekä jatkuvasti kaavoituksen kuluessa.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelit 132-133, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2023

0,41mt .pdf Lataa

Kuulutus vireilletulosta, 24.5.2023

0,07mt .pdf Lataa

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Palkin alue

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 1.6.2022–30.6.2022 kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla. Aineistosta voi jättää palautetta 30.6.2022 mennessä kirjeitse osoitteeseen:
Tyrnävän kunta / Palkin asemakaava, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostitse osoitteella kunta@tyrnava.fi

Kaavaluonnoksessa Palkin alueelle esitetään yhteensä 42 asumisen tonttia. Alueelle halutaan mahdollistaa voimassa olevaa asemakaavaa monipuolisempaa asumis- ja työpaikkatoimintaa. Asemakaavan suunnittelualueen koko on noin 88 ha. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa Palkin hevostalousalueeksi kaavoitetun osan käyttötarkoitusta tukeutuen kirkonseudun asemakaavan palveluverkkoon.

Nähtävilläolon aikana järjestetään kunnantalon valtuustosalissa maanantaina 13.6.2022 klo 17.30-19 luonnosta esittelevä yleisötilaisuus. Tervetuloa mukaan!

Tyrnävän kunnanhallitus päätti 30.3.2022 kokouksessaan laittaa vireille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Palkin alueella (MRL § 63). 

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Palkin alueen asemakaavamuutoksen luonnos 30.5.2022

0,27mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutos, kaavaselostusluonnos 30.5.2022

6,29mt .pdf Lataa

Palkin alueen asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2022

1,50mt .pdf Lataa

Kuulutus valmisteluvaiheen nähtävilläolosta 1.6.2022

0,07mt .pdf Lataa

Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.2.2021 alkaen. Kunnanhallitus on käynnistänyt Paavolankankaan asemakaavan muutoksen laatimisen 18.1.2021.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Paavolankankaan asemakaavan muutos kortteleissa 457 ja 458

0,41mt .pdf Lataa

Kaavoituksen yhteyshenkilö

Kumpula, Janna

kehittämispäällikkö