-

Katuverkko

Rakentaminen

Uusien asuntoalueiden kadut rakennetaan maankäytön tarpeiden mukaisesti. Tontin rakentajalle järjestetään kulkukelpoinen pääsytie ennen kuin tontilla aletaan rakentaa.

Katujen päällystäminen ja valaistus

Uusien katujen päällystäminen suoritetaan, kun alueen tontit on pääosin rakennettu. Valaistus alueelle voidaan rakentaa ennen päällystystöitä määrärahojen puitteissa.

Katujen peruskorjaus

Huonokuntoisia katuja pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Talousarvioon varataan määrärahoja niiden peruskunnostukseen tai päällysteen uusimiseen.

Kunnossapito

Kunta hoitaa katujen ja alueiden kesä- ja talvikunnossapidon: auraus, hiekoitus ja keväisin hiekan poisto. Viheralueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen nurmikot leikataan tarvittaessa.

Yhteystiedot

Petäjäniemi, Juha

yhdyskuntatekniikan päällikkö