-

Mitä ja kenelle? 

Oletko alle 29-vuotias tyrnäväläinen?

  • Mietitkö mistä saisit apua tilanteeseesi?
  • Kaipaatko tukea tämänhetkisessä elämäntilanteessasi tai tulevaisuuden suunnittelussa?
  • Tuntuuko kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen hankalalta?
  • Oletko ilman työ- tai opiskelupaikkaa tai etsitkö tekemistä arkeen?

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuorta koulutukseen hakeutumisessa, työpaikan etsinnässä, elämänhallinnan tukemisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Nuorta tuetaan moniammatillista verkostoa hyödyntäen. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Toiminta perustuu luottamukseen ja nuoren omilla ehdoilla etenemiseen.

Koivulan avoin toiminta Tyrnävällä palvelee tiistaisin klo 1416 Koivulan tiloissa

Koivulan avoin toiminta tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille.