-

Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelusetelillä, yksityisen hoidon tuella ja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Palveluseteli voidaan myöntää tyrnäväläiselle lapselle, joka on Tyrnävällä toimivassa yksityisessä päiväkodissa. Kunnassa toimivat yksityiset päiväkodit Karuselli ja Vekkuli kirkonkylällä sekä päiväkoti Touhula Murrossa.

Kunta tukee yksityistä perhepäivähoitoa ja toisessa kunnassa yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisällä. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Perheet maksavat yksityisen palveluntuottajan määrittelemän asiakasmaksun palvelun tuottajalle. Perheet voivat myös palkata perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuella. Tällöin perhe on työnantaja. Kunta hyväksyy yksityisen perhepäivähoitajan.

Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Tyrnävällä tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteista ja määristä päätetään vuosittain sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa. Kuntalisää ei makseta heinäkuulta. Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainrahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha tai osittainen hoitoraha). Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kelan kautta.

Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta varhaiskasvatusoikeuden piiriin kuuluvasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Vanhemmat voivat hakea yksityistä varhaiskasvatusta haluamastaan yksityisestä päiväkodista / hoitajalta. Tuki maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Perhepäivähoitajan tulee olla yli 18-vuotias. Hoitopaikan/hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä. Perhepäivähoidosta vastaava aluepäiväkodinjohtaja hyväksyy yksityisen hoitajan. Yksityinen varhaiskasvatus on kunnan valvomaa toimintaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalla / yksityisellä perhepäivähoitajalla sekä perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Tuki myönnetään perheelle, mutta se maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä:

Yksityisessä päiväkodissa

  •     alle 3-vuotias lapsi 614 €/kk
  •     yli 3-vuotias lapsi 253 €/kk
  •     esiopetusikäinen lapsi 253 €/kk

    Yksityisessä perhepäivähoidossa tai perheeseen palkattu hoitaja

  •     214 €/kk/lapsi
  •     esiopetusikäinen lapsi 118 €/kk