Avoin varhaiskasvatus
-

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Kasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomioon ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä. Jokaiselle lapselle tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan yhdessä sovitut kasvatustavoitteet sekä lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät käytännön sopimukset. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan toimintavuoden aikana perustuen vuoden aikana tehtyihin havaintoihin. Vanhempien kanssa käydään vasu- keskustelut. Yhteisillä keskusteluilla ja yhteisesti tehdyillä sopimuksilla turvataan lapsen hyvinvoinnin edellytykset.

Palvelukanavat