Sosiaali ja terveys
-

Sosiaali ja terveys on Tyrnävän kunnan sosiaali ja terveysosasto. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjauksessa. Vanhus- ja vammaisneuvostot ottavat omasta näkökulmastaan kantaa valmisteltaviin asioihin.

Kuntastrategia 2020–2026 mahdollistaa tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan palvelutarjonta vastaa kuntalaisten tarpeisiin ja kunnassa on mahdollista järjestää myös yksityisiä palveluita. Peruspalveluiden järjestämiseen satsataan ja toimintaympäristöt ovat turvallisia.

Vision mukaan sivistys ja hyvinvointi sekä turvallinen ja sujuva arki ovat kunnan toiminnan keskiössä. Toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

Sosiaali- ja terveysosaston hallinto

Eskola, Teija

henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja

Nissi, Tarja

palvelusihteeri