-

Vanhus- ja vammaisneuvosto
 

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää kunnassa arvokkaan vanhuuden toteutumista (riittävästi laadukkaita ja saatavilla olevia palveluita). Jokaisella ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Vanhusneuvosto voi vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa.

Vammaisneuvoston tehtävänä on myös seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden, palveluiden ja tukitoimien kehitystä kunnan alueella sekä edistää vammaisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin tavoitteena vammaisten hyvinvoinnin edistäminen.

Vammaisneuvoston tulee antaa vuosittain oma arvionsa vammaistenhuollon tilasta kunnassa ja tehdä talous- ja toimintasuunnitelmaan esityksensä toimialansa kehittämistarpeista. Kunnan toimielinten tulee talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan kuulla vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi kunnan toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Tyrnävän kunnassa ovat aiemmin toimineet erilliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Neuvostot ovat esittäneet vanhus- ja vammaisneuvostojen yhdistämistä. Valtuusto on hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä (7.6.2021 42§) päättänyt yhdistää vanhus- ja vammaisneuvostot.

 

Vanhus- ja vammaisjäsenet 2021–2025 Edustaja
Lithovius Helena Puheenjohtaja
Kantola Jukka Varapuheenjohtaja
Huurre Kaarina Jäsen
Kallinen Tuula Jäsen
Kauppila Ritva Jäsen
Lydman Riitta Jäsen
Pirkola Arto Jäsen
Pirkola Maire Jäsen
Vanhala Tuulikki Jäsen
Partanen Marko Kunnanhallituksen edustaja
Määttä Mirja Sihteeri

 

Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin 4–5 kertaa vuoden aikana.

Vanhus- ja vammaisneuvoston muistiot

Kokousmuistio 13.3.2024

0,05mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 29.11.2023

0,05mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 13.9.2023

0,10mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 10.5.2023

0,20mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 22.2.2023

0,10mt .pdf Lataa

Kokousmuistio 29.11.2022

0,09mt .pdf Lataa

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri

Määttä, Mirja

palvelusihteeri