-

OMATOIMIKIRJASTO

Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Tyrnävän Myllykirjasto on omatoimikirjasto. Omatoimikirjastoa voi käyttää kirjaston asiakaspalveluaikojen ulkopuolella voimassa olevalla OUTI-kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon. Kirjastoon kirjaudutaan sisään piipunpuoleisella ovella olevalla sisäänkirjautumislaitteella.

Omatoimisen käytön aikana kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kameroin. Omatoimiaikana kirjastossa voi lainata ja palauttaa aineistoa, käyttää Hublet-tabletteja, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä. Langaton verkko on käytettävissä. Näyttelytila ei ole avoinna omatoimiaikana. Asiakaspalveluajat ja omatoimisen käytön ajat kerrotaan alempana tällä sivulla.

Omatoimikirjastoa voivat käyttää

  • 16 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on voimassa oleva OUTI-kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi
  • Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on voimassa oleva kirjastokortti ja joiden itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai muu lakisääteinen takaaja on antanut suostumuksen. Suostumuksen antamiseksi huoltajan tulee käydä kirjastossa yhdessä huollettavan kanssa. Huoltajan täytyy todistaa henkilöllisyytensä.
  • Alle 16-vuotiaat lapset aikuisen seurassa.

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Outi-kirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ulko-ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella.

Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai muu lakisääteinen takaaja. Huoltaja vastaa myös lapsen tai nuoren mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Kuinka saan kirjastokortin ja PIN-koodin?

Kirjastokortin ja siihen liitetyn PIN-koodin saa kirjastosta kirjastona asiakaspalveluaikoina. Ensimmäinen kirjastokortti on jokaiselle asiakkaalle maksuton, mutta kortin uusiminen maksaa 2 euroa. Unohtuneen pin-koodin tilalle saa uuden koodin kirjaston asiakaspalvelussa tai tilaamalla sen OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikkunan "Unohditko PIN-koodisi?" -linkistä asiakastietoihin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.

 

Myllykirjaston aukioloajat:
ma–ke klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 12–19
to klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 9–16
pe klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 12–16
la klo 8–21, ei henkilökuntaa paikalla
su klo 8–21, ei henkilökuntaa paikalla