-

Tyrnävän Myllykirjastossa voi asioida asiakaspalveluaikojen ulkopuolella omatoimiajalla. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa olevalla OUTI-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyllä PIN-koodilla, jonka saa kirjastosta tai tilaamalla sen OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikkunan "Unohditko PIN-koodisi?" -linkistä asiakastietoihin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Sisään kirjastoon kirjaudutaan piipunpuoleiselta ovelta.

Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoon omalla kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.

Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Omatoimiaikana kirjaston kokoelma, tilat ja laitteet ovat asiakkaiden käytössä. Asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Varatun aineiston voi noutaa varaushyllystä.

Myös Hublet-tabletit ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Tulostaminen ja kopioiminen on mahdollista eivät ole mahdollista omatoimiajalla.

Näyttelytila ei ole avoinna omatoimiaikana.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Outi-kirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.

Henkilökunnan ollessa paikalla kirjasto palvelee tavalliseen tapaan.

Aukioloajat:
ma–ke klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 12–19
to klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 9–16
pe klo 8–21, henkilökunta paikalla klo 12–16
la klo 8–21, ei henkilökuntaa paikalla
su klo 8–21, ei henkilökuntaa paikalla