-

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito voi tapahtua perhepäivähoitajan kotona tai perhe voi palkata kotiinsa työsopimussuhteisen hoitajan.

Yksityistä perhepäivähoitoa voi järjestää yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan tuottaa lasten perhepäivähoitoa. Tällöin perhepäivähoitaja tekee päivähoitolain 28 §:n mukaisen ilmoituksen kuntaan. Kunta hyväksyy palveluntuottajan ja ilmoittaa hänet Kelan rekisteriin tuen saajaksi. Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä lisäksi yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Perhe voi palkata yksityisen perhepäivähoitajan hoitamaan perheen lapsia. Perhe etsii hoitajan itse. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe työnantajana vastaa työnantajan velvoitteista kirjallisen työsopimuksen mukaisesti. Yksityisen hoidon tuen saamisen ehtona on, että perhepäivähoitaja on täysi-ikäinen eikä kuulu lapsen kanssa samaan talouteen. Hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä.

Yksityisen hoidon tuen hakemus toimitetaan Kelalle, kun kunta on hyväksynyt yksityisen perhepäivähoitajan.

Lisätietoja

Kangasniemi, Riitta

varhaiskasvatusjohtaja