-

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluu mm. maanviljelijöiden EU- ja kansallisiin tukiin liittyvät tehtävät, hirvi- ja petoeläinvahinkoihin liittyvät tehtävät ja tarkastukset sekä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin liittyvät tehtävät.

Ajankohtaista

Maaseututoimen palvelut kesällä

Heinäkuussa kunnanvirastot ovat pääsääntöisesti kiinni joten maaseututoimiston  palvelut ovat keskitetty Tyrnävän toimistolle. Soitathan ennen asiointia sillä kunnantalon ovet ovat lukittuina.

Kesälomat;

Ulla Kokko vuorotteluvapaalla 15.7.-31.12.2024
Hanna Marttinen 26.7.-30.8.2024
Jonna Roininen 1.-31.7.2024

Peltotukihaun muutosmahdollisuus

Peltotukihaun muutosmahdollisuus on avoinna Vipu-palvelussa 19.6-2.10.2024. Voit tehdä muutoksia hakemukseesi oma-aloitteisesti tai Vipu-mobiiliin saamasi selvityspyynnön perusteella.

Missä tapauksessa peltotukihakemusta pitää muuttaa?

 • Huomaat tukihaun jälkeen, että olet tehnyt virheen hakemuksen täyttämisessä.Esimerkiksi
  -olet ilmoittanut väärän kasvin.
  -olet unohtanut hakea jotakin tukea.
  -olet ilmoittanut hakemuksella lohkon, jota et viljele lainkaan.
 • et pysty tekemään pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksella ilmoittanut sitoutuvasi tekemään. Esimerkiksi
  -et kylvä lohkolle mitään 30.6. mennessä (pois lukien eräät puutarhakasvit).
  -et niitä tai hoida laiduntamalla heinä- ja nurmirehukasvustoja ehtojen mukaisesti viimeistään 15.9.
 • olet tehnyt lohkolla jonkin toimenpiteen, jota ei olisi saanut tehdä ilmoitetulla kasvilla.Esimerkiksi
  -olet niittänyt monimuotoisuuskasvit (niitty) -kasvilla ilmoitetun alan aikaisemmin kuin 1.8.

Ohjeita muutosten tekemiseen ja tukien perumiseen löytyy Ruokaviraston  sivuilta.


Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain (15/2022) nojalla haitankärsijä voi hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista.

Korvausta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

 


WEBINAARIT

 


TAPAHTUMAT


 


Tietolinkki-hanke

Tallenteita ja koulutusten materiaaleja aikaisemmista Tietolinkki-hankkeen järjestämistä tapahtumista pääset katsomaan hankkeen kotisivuilta www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit

Sähköinen kasvinsuojelututkinto
https://www.proagria.fi/sisalto/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-11821


Maatilojen varautumisen työkalut -hanke

Savonia ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden hanke, jonka tavoitteena on ollut lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvissä asioissa, sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda viljelijöille maksuton toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen.

Maksuttomaan suunnitelmapohjaan ja online-oppaaseen pääset tutustumaan hankkeen kotisivuilta


TE- palvelut maatilayrittäjille Pohjois-Pohjanmaalla

Tarjoamme maatilayrittäjille:
- Apua työntekijöiden etsimiseen Suomesta ja ulkomailta.
- Apua työpaikan julkaisuun TE- toimiston sivuilla.
- Kontaktit yritystoiminnan kehittämiseen.

Työntekijän työllistämisen osalta annamme
- palkkatuki- ja työkokeiluneuvontaa
- oppisopimuskoulutukseen liittyvää neuvontaa

Soita tai ota yhteyttä!
Markku Lahti p. 029 505 6642, markku.lahti@te-toimisto.fi


Voit seurata Pohjois-Pohjanmaan maaseutuviestintää:

Maatalous, Pohjois-Pohjanmaa Facebookissa
Maatalous, Pohjois-Pohjanmaa YouTubessa


Hyödyllisiä linkkejä

Vipu-palvelu

Vipun ohjevideot

Viljelijäoppaat

Viljelijälomakkeet

Tuet ja rahoitus

Eläintenpitäjärekisteri

Viljelijätiedotteet

Viljelijätiedote 1-2020

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2019

0,18mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2019

0,06mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2018

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2018

0,08mt .pdf Lataa

Yhteyshenkilöt

Kokko, Ulla-Kaisa

maaseutupäällikkö

Marttinen, Hanna

maaseutuasiamies

Roininen, Jonna

maaseutuasiamies


Lisätietoja

Ruokavirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Eläke- ja maatalouslomitusasiat