-

Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluu mm. maanviljelijöiden EU- ja kansallisiin tukiin liittyvät tehtävät, hirvi- ja petoeläinvahinkoihin liittyvät tehtävät ja tarkastukset sekä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin liittyvät tehtävät.

Ajankohtaista

Tukihakukoulutukset 2024

Tyrnävän kunnantalo, valtuustosali
tiistaina 23.4.2024, klo 10-14

-Ajankohtaisia asioita liittyen tukiehtoihin ja peltotukihakuun, paikalla myös valvontapuolen väkeä ELY-keskuksesta.
 

Teams- koulutus 24.4.2024, klo 17-19.30
Linkki koulutukseen

 

Kasvipeitteisyyttä seurataan nyt satelliittien avulla

Säilytä talviaikainen kasvipeite ainakin 15.3. asti ja ekojärjestelmätukea varten 15.4. tai 1.5. asti

Säilytä 33% pellon ja pysyvien kasvien alasta kasvipeitteisenä 15.3. asti. Tämä vaatimus koskee kaikkia tiloja.

Jos olet hakenut ekojärjestelmätukea, toimi näin hakemuksestasi riippuen:

  • Säilytä kasvipeite ainakin 15.4. saakka
  • Pysyvän nurmen lohkot: säilytä kasvipeite ainakin 1.5. asti. Säilytä myös muilla pysyvän nurmen aloilla kasvipeite, mutta 15.4. saakka.

Jos syysilmoituksessa ja satelliittikuvissa näyttää olevan eroavuus, Vipu-mobiiliin saapuu selvityspyyntö. Tilan ensisijainen viljelijä saa selvityspyynnöstä tekstiviestin.

Vastaa selvityspyyntöön tilanteesi mukaan näin:

  • Kasvi on tuhoutunut lohkolla, jolle olet ilmoittanut talviaikaisen kasvipeitteen. Vastaa kuvalla. Ota kuva tuhoutuneesta kasvipeitteestä Vipu-mobiililla heti kun mahdollista ja vastaa selvityspyyntöön viimeistään 23.5.
  • Kaikki on kuten ilmoitit, satelliitti on nähnyt väärin. Vastaa kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 23.5.
  • Olet muokannut lohkoa, jolle olet ilmoittanut talviaikaisen kasvipeitteen. Muokkaa vastaavasti myös syysilmoitusta Vipu-palvelussa viimeistään 23.5. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muuta ilmoitustasi, selvityspyyntö passivoituu vuorokauden kuluessa.

HOX! Ota kuva vasta sitten, kun kasvipeitteisyys ja kasvipeitteisyyslaji erottuvat kunnolla!

 

10 tärppiä satelliittiseurantaan ja Vipu-mobiiliin
 

 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain (15/2022) nojalla haitankärsijä voi hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista.

Korvausta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

 


WEBINAARIT

Ympäristösopimukset info -webinaari

Keskiviikkona 17.4.2024 klo 10-12

Aiheita: Ympäristösopimuksista lisää lumoa ja vesienhoitoa. Helmi-kunnostus. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus. Maastokatselmoinnit ja yksivuotiset toimenpiteet. Kosteikot. Ei-tuotannolliset investoinnit.

Mukana on Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Eteä-Pohjanmaan Ely-keskusten sekä ProAgrian / MKN asiantuntijoita. 

Ilmoittaudu TÄSTÄ

TUKIHAUN KYSELYTUNNIT webinaareina

Keski-Pohjanmaalta to 16.5.2024 klo 10.00-11.30
Mukana Pohjanmaan Elyn sekä Maaseutuyksikkö KaseKan asiantuntijoita

Pohjois-Pohjanmaalta pe 17:5.2024 klo 10.00-11.30
Mukana Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen sekä Tyrnävän ja Oulun alueellisen maaseutuhallinnon asiantuntijoita

Ilmoittautuminen


TAPAHTUMAT


 


Tietolinkki-hanke

Tallenteita ja koulutusten materiaaleja aikaisemmista Tietolinkki-hankkeen järjestämistä tapahtumista pääset katsomaan hankkeen kotisivuilta www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit

Sähköinen kasvinsuojelututkinto
https://www.proagria.fi/sisalto/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-11821


Maatilojen varautumisen työkalut -hanke

Savonia ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden hanke, jonka tavoitteena on ollut lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvissä asioissa, sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda viljelijöille maksuton toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen.

Maksuttomaan suunnitelmapohjaan ja online-oppaaseen pääset tutustumaan hankkeen kotisivuilta


TE- palvelut maatilayrittäjille Pohjois-Pohjanmaalla

Tarjoamme maatilayrittäjille:
- Apua työntekijöiden etsimiseen Suomesta ja ulkomailta.
- Apua työpaikan julkaisuun TE- toimiston sivuilla.
- Kontaktit yritystoiminnan kehittämiseen.

Työntekijän työllistämisen osalta annamme
- palkkatuki- ja työkokeiluneuvontaa
- oppisopimuskoulutukseen liittyvää neuvontaa

Soita tai ota yhteyttä!
Markku Lahti p. 029 505 6642, markku.lahti@te-toimisto.fi


Voit seurata Pohjois-Pohjanmaan maaseutuviestintää:

Maatalous, Pohjois-Pohjanmaa Facebookissa
Maatalous, Pohjois-Pohjanmaa YouTubessa


Hyödyllisiä linkkejä

Vipu-palvelu

Vipun ohjevideot

Viljelijäoppaat

Viljelijälomakkeet

Tuet ja rahoitus

Eläintenpitäjärekisteri

Viljelijätiedotteet

Viljelijätiedote 1-2020

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2019

0,18mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2019

0,06mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2018

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2018

0,08mt .pdf Lataa

Yhteyshenkilöt

Kokko, Ulla-Kaisa

maaseutupäällikkö

Marttinen, Hanna

maaseutuasiamies

Roininen, Jonna

maaseutuasiamies


Lisätietoja

Ruokavirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Eläke- ja maatalouslomitusasiat