Maaseutupalvelut
-

Maaseutupalvelut

Ajankohtaista

Syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoitus tulee jättää 30.10.2020 mennessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465.

Hevosenpitäjät huomio!

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) on tullut voimaan 20.4.2017. Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa.

Mikäli hevoseläintenpito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, on ilmoitukseen tekoon annettu siirtymäaikaa 31.12.2020 asti.

Ilmoituksen tekeminen onnistuu tällä hetkellä vain lomakkeilla.

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle 31.12.2020 mennessä.

Tapahtumia vuodelle 2020

Kasvinsuojeluruiskujen testauspäivä ja -paikat 2020
https://www.proagriaoulu.fi/fi/kasvinsuojeluruiskujen-testaus-2020/

Sähköinen kasvinsuojelututkinto
https://www.proagria.fi/sisalto/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-11821

Viljelijätiedotteet

Viljelijätiedote 1-2020

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2019

0,18mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2019

0,06mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 2-2018

0,02mt .pdf Lataa

Viljelijätiedote 1-2018

0,08mt .pdf Lataa

Lisätietoja

Ruokavirasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Eläke- ja maatalouslomitusasiat