-

Kuulammen koulun toiminta

Lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon

1. jakso 12.8.2020–16.10.2020
2. jakso 26.10.2020–19.12.2020
3. jakso 7.1.2021–5.3.2021
4. jakso 15.3.2021–5.6.2021

Päivittäinen oppituntien aikataulu

1. tunti klo 8.00/8.10–8.55
2. tunti klo 9.00–9.45
3. tunti  klo 9.55–10.40
I ruokailu klo 10.40  9.lk
II ruokailu klo 10.50  8.lk.
III ruokailu klo 11.00  7.lk
4. tunti klo 11.25–12.10
5. tunti klo 12.15–13.00
6. tunti klo 13.15–14.00
7. tunti klo 14.10–14.55
(8. tunti klo 15.00–15.45)

Kuulammen koulun säännöt

1 § Käyttäydyn hyvin
2 § Annan työrauhan kaikille
3 § Otan vastuun koulutyöstä
4 § Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti
5 § Tulen ajoissa oppitunnille
6 § Noudatan koulun välituntisääntöjä
7 § Pyydän luvan koulualueelta poistumiseen
8 § Selvitän poissaolot
9 § Noudatan hyviä ruokailutapoja
10 § Pukeudun kouluun asiallisesti
11 § Käytän kännykkää oppitunnilla vain opettajan luvalla
12 § Käytän asiallista kieltä
13 § En kiusaa ketään
14 § Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä nuuskan ja päihteiden hallussapito ja käyttö on koulussa kielletty
15 § Energiajuomien tuonti ja nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty

Lukuvuositiedote ja tapahtumat

Lukuvuositiedote 2020–2021

0,25mt .pdf Lataa

Lukuvuoden 2020–2021 tapahtumat

0,28mt .html Lataa

Työajat 2020–2021

0,12mt .pdf Lataa