-

Julkaisut ja materiaalit

Tälle sivulle kerätään Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusteri -hankkeen tuottamat materiaalit.

Esiselvitys

Osana hankkeen ensimmäistä työpakettia selvitettiin syksyn 2022 aikana hampun teollisen käytön mahdollisuuksia ja haasteita alueella. Raportti koostettiin keskustelujen, haastattelujen tapaamisten ja tapahtumien pohjalta.

Selvityksen alussa kerrataan perustiedot itse hankkeesta, jonka jälkeen luodaan katsaus hamppualaan Suomessa. Seuraavissa osiossa käsitellään muun muassa hampun maanviljelyä ja kasvin nykyisiä sovellutuskohteita sekä pohditaan alan rahoitusmahdollisuuksia sekä haasteita tuotekehityksessä. Lopuksi kerrotaan myös mahdollisista jatkohankkeista.

Lataa pdf-muotoinen tiedosto: Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusterin esiselvitysraportti (avautuu uuteen ikkunaan).

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportissa käydään läpi hankkeen tavoitteiden ja tulosten toteutuminen. Loppuraportti on kirjoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020 valmiiseen pohjaan ja se sisältää seuraavat osiot:

  • yhteenveto hankkeesta
  • hankkeen tavoitteet 
  • hankkeen toteutus
    • toimenpiteet, aikataulu, resurssit, toteutuksen organisaatio, kustannus ja rahoitus, raportointi ja seuranta, toteutusoletukset ja riskit
  • yhteistyökumppanit
  • tulokset ja vaikutukset
  • esitykset jatkotoimenpiteiksi

Yhteenvedossa todetaan, että hanke onnistui lisäämään merkittävästi tietoisuutta hampun teollisista mahdollisuuksista sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Erityisesti hankkeen viestinnän tavoittavuus oli hankkeen resursseihin nähden huomattavaa ja sen materiaalia voidaan käyttää liiketoiminnan ja ilmastotyön tukena tulevaisuudessa. Vaikka suunniteltu yritysten ja muiden toimijoiden muodostama klusteri jäikin käynnistämättä, hanke onnistui suunnitellusti tunnistamaan alaa mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä koko tuotantoketjun varrelta aina alkutuotannosta korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Lataa pdf-muotoinen tiedosto: Pohjois-Pohjanmaan teollisuushamppuklusterin loppuraportti (avautuu uuteen ikkunaan).