-

Tyrnävän kunnan nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS)

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan Tyrnävän nuorisopalveluissa tehtävän työn tavoitteet, arvot, työmuodot sekä toiminnot.

Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) esite

2,19mt .pdf Lataa