Asiakirjajulkisuuskuvaus
-

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä asiakirja on Tyrnävän kunnan ylläpitämä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus. Kuvaus koskee Tyrnävän kunnan hallinnoimia tietovarantoja ja asiarekisteriä. Tarkoitus on antaa yleiskuvaus kunnan asiarekisterin ja tiedonhallinnan rakenteista, ja auttaa kuntalaisia sekä muita asiakkaita tietopyyntöjen tekemisessä.

Kuvausta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Päivityksestä vastaa asiahallintavastaava.

Yhteydenotot:

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

0,12mt .pdf Lataa