-

Esiopetus

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tehtävänä on edistää ja tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Tyrnävän kunnassa esiopetusta järjestetään Käpytikan, Kuumestarin ja Tenavatalon päiväkodeissa sekä Murron ja Kirkkomännikön kouluilla.

Palvelukanavat