-

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lisäävää toimintaa sekä luodaan edellytykset hyvälle oppimiselle. Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuolto ja koulukuraattorin palvelut.

Perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 5.4 kuvataan oppilashuoltoa Tyrnävällä.

Tyrnävän kuntaan sekä kouluille ja esiopetukseen on laadittu oppilashuollon suunnitelmat. Käytössä olevat palvelut ja oppilashuollon käytännöt on kirjattu kunnan ja yksiköiden suunnitelmiin. Suunnitelmista tiedotetaan vuosittain lukuvuositiedotteen yhteydessä.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaavat koulujen ja esiopetuksen oppilashuoltoryhmät.

Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä kutsutaan kokoon tilanteen vaatima asiantuntijaryhmä oppilaan ja huoltajan kanssa sovitulla tavalla. 

Vanhemmat voivat kääntyä lapsen kasvatukseen tai kehitykseen liittyvissä asioissa myös koulukuraattorin tai psykologin puoleen.

Tiedostot

Opiskeluhuoltosuunnitelma

0,57mt .pdf Lataa