Varhaiskasvatus
-

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus yhdessä esiopetuksen kanssa muodostaa lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista, sekä terveyttä ja hyvinvointia. Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Ota yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan tai päiväkodin johtajiin, kun haluat keskustella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvistä asioista tai perheellenne sopivasta varhaiskasvatuksen vaihtoehdosta. 

Yhteystiedot

Kangasniemi, Riitta

varhaiskasvatusjohtaja

Päiväkoti Käpytikka, Murron ryhmäperhepäiväkoti

Liedes, Heli

päiväkodinjohtaja

Päiväkoti Toukovakka, Päiväkoti Kuumestari, Avoin varhaiskasvatus

Pesonen, Essi

päiväkodinjohtaja

Päiväkoti Väentupa, perhepäivähoito, yksityinen perhepäivähoito