-

Tuu mukaan! -kerhoon ohjaajaksi

Tuu mukaan! -kerhot järjestetään koululaisten toiveiden pohjalta. Taide, hevoset, musiikki ja erilaiset liikuntalajit kiinnostavat koululaisia iästä riippumatta. Ohjaajiksi otamme 18-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä. Kerho-ohjaajilta vaaditaan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikosrekisteriote. Harrastusryhmän ohjaajalla ei tarvitse olla pedagogin koulutusta. Riittää, että on erikoisosaamista esimerkiksi jossakin liikunta- tai taidelajissa ja halu ohjata sitä lapsille ja nuorille.

Monilajisia liikuntakerhoja on toivottu, joten jos olet valmis toimimaan ohjaajana jonkin tietyn lajin parissa vaikka kuukauden tai pari, ole rohkeasti yhteydessä koordinaattoreihin. Myös erilaisille monimuotoisille taide- ja luontokerhoille on tilausta. Elokuvakerhoakin on toivottu. Mikäli olet kiinnostunut elokuvakerhon ohjaamisesta, sinun on mahdollista päästä hankkeen kautta Koulukinon järjestämään maksuttomaan koulutukseen.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan lukuvuonna 2024–2025 harrastuksen järjestäjänä, ole yhteydessä HSM-kerhokoordinaattoreihin Antti Kumpulaiseen tai Katariina Rautiaiseen. Kerhoja voit ohjata yksityishenkilönä, yhdistyksen edustajana tai yrittäjänä. Kerho-ohjaajille maksetaan ohjaustunneista korvaus.