-

Koulutus ja kasvatus on Tyrnävän kunnassa osana sivistysosastoa. Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat sivistyslautakunnan ohjauksessa.

Kuntastrategia 2020–2026 luo mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaan sivistystyön palvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia erityistarpeet huomioiden. Tyrnäväläiset arvot ja historia sisältyvät varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin sekä ovat esillä kunnan kulttuuritapahtumissa ja rakennetussa ympäristössä erityisesti Meijerikadulla. Toiminnassa hyödynnetään paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä siten, että kulttuuriperintö pysyy osana yhteisöä ja kehittyy edelleen.

Vision mukaan sivistys ja hyvinvointi ovat kunnan toiminnan keskiössä. Toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

Sivistysosaston tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyvät lähtökohdat yksilön kasvuunm itsenvä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä.  Osaston yhteiset teemat Liikkuva - ja Lukeva kunta tarjoavat kuntalaisille erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, työpajoja ja aineistoja.

Sivistysosaston hallinto

Eskola, Teija

henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja, vt.sivistysjohtaja

Lehtola, Kaarina

palvelusihteeri