Koulutus ja kasvatus
-

Koulutus ja kasvatus on Tyrnävän kunnassa osana sivistys- ja hyvinvointiosastoa. Varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut ja vapaa sivistystyö ovat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ohjauksessa.

Kuntastrategia 2020–2026 luo mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut sekä vapaan sivistystyön palvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia erityistarpeet huomioiden. Tyrnäväläiset arvot ja historia sisältyvät varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin sekä ovat esillä kunnan kulttuuritapahtumissa ja rakennetussa ympäristössä erityisesti Meijerikadulla. Toiminnassa hyödynnetään paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä siten, että kulttuuriperintö pysyy osana yhteisöä ja kehittyy edelleen.

Vision mukaan sivistys ja hyvinvointi ovat kunnan toiminnan keskiössä. Toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

Sivistys- ja hyvinvointiosaston hallinto

Vehkala, Elina

sivistysjohtaja