-

Tyrnävä kylien kunta kuntastrategia 2022–2026

Kunnan strategiaa tarkastellaan valtuustokausittain. Tyrnävän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan 13.12.2022. Tyrnävä kylien kunta kuntastrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteet on asetettu vuoteen 2026. Kuntastrategia valmisteltiin päivityksenä vuonna 2019 hyväksytylle kuntastrategialle huomioiden hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset kuntaorganisaation toiminnalle.

Kuntastrategia on kunnan valtuuston päättämä kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet asettava asiakirja. Tyrnävän kuntastrategia määrittää kunnan vision, arvot ja strategiset valinnat sekä hyvinvoinnin, elinvoiman ja juurevuuden läpileikkaaviksi teemoiksi.

Kuntastrategiaa on valmisteltu avoimessa yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin työpajoja ja seminaareja sekä valmisteluaineistoa pidettiin nähtävillä verkkosivujen ohella eri tapahtumissa.

Kuntastrategia on kokonaisuudessaan 24-sivuinen ja siitä on koostettu 4-sivun mittainen lyhyt versio sekä kunnantalolle huoneentauluksi tulostettava tiivistelmä.

Visio

Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle.

Lähipalvelut, sivistys ja hyvinvointi, turvallinen ja sujuva arki sekä elinympäristön kehittäminen ovat kunnan toiminnan keskiössä.
Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja luo mahdollisuuksia kaupungin läheisen maaseutukeskuksen elinkeinoelämän kehittämiselle.
Tyrnävän kunnan toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

Tiedostot

Tyrnävä kylien kunta kuntastrategia 2022-2026

4,44mt .pdf Lataa

Kuntastrategia 2022-2026, lyhyt

2,27mt .pdf Lataa

Kuntastrategian tiivistelmä

0,51mt .pdf Lataa