Visio ja strategia
-

Tyrnävän kuntastrategia 2020–2026

Kunnan strategiaa tarkastellaan valtuustokausittain. Voimassa oleva kuntastrategia on ajoitettu vuoteen 2026.

Tyrnävän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan 9.12.2019. Kuntastrategia valmisteltiin avoimessa yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin seminaareja ja valmisteluaineistoa pidettiin nähtävillä verkkosivujen ohella useissa tapahtumissa. Myös mobiiliosallistuminen oli mahdollista valmistelun eri vaiheissa.

Tiedostot

Kuntastrategia

4,21mt .pdf Lataa

Esitysmateriaali

3,55mt .pdf Lataa

Tiivistelmä

0,42mt .pdf Lataa