Visio ja strategia
-

Tyrnävän kuntastrategia 2020–2026 päivittyy vuonna 2022

Kunnan strategiaa tarkastellaan valtuustokausittain. Voimassa oleva kuntastrategia on ajoitettu vuoteen 2026. Se uudistetaan vuoden 2022 kuluessa huomioiden sote-palveluijen siirtyminen kunnasta hyvinvointialueelle.

Kuntastrategian 2022-2026 uudistuksen aikataulu

Maalis-kesäkuussa järjestämme kolme työpajaa, joissa kuntalaiset ovat tervetulleita osallistumaan strategian valmisteluun.

keskiviikkona 30.3. klo 11.30-13.30 ja klo 17-19 (samansisältöiset työpajat) Kunnantalo, valtuustosali
Työpajan teema: Miksi kuntastrategia? lähtökohdat, tulevaisuuskuvaukset, slogan, visio ja arvot päivittyvät edellisen strategian pohjalta

keskiviikkona 4.5. klo 12-14 ja klo 17-19 (samansisältöiset työpajat) Kunnantalo, valtuustosali
Työpajan teema: Mitä kunta on jatkossa? strategiset valinnat ja läpileikkaavat teemat päivittyjät edellisen strategian pohjalta

keskiviikkona 8.6. klo 12-14 ja klo 17-19 (samansisältöiset työpajat) Kunnantalo, valtuustosali
Työpajan teema: Työpajan teema: Miten kuntastrategiaa toteutetaan? työstentään toimeenpanosuunnitelmaa

Ajankohtainen valmisteluaineisto:

3. työpajan Tyrnävän kuntastrategia 2022-2026 luonnos

Tyrnävän kuntastrategia 2020-2026

Tyrnävän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan 9.12.2019. Kuntastrategia valmisteltiin avoimessa yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa. Valmistelun aikana järjestettiin seminaareja ja valmisteluaineistoa pidettiin nähtävillä verkkosivujen ohella useissa tapahtumissa. Myös mobiiliosallistuminen oli mahdollista valmistelun eri vaiheissa.

Tiedostot

Kuntastrategia

4,21mt .pdf Lataa

Esitysmateriaali

3,55mt .pdf Lataa

Tiivistelmä

0,42mt .pdf Lataa