-

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, tai alueille joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

Maisematyölupaan liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa

Lisätietoa

Mikkonen, Teija

palvelusihteeri

Parviainen, Jouko

rakennustarkastaja