-

Hyvinvointi

Kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävää toteutetaan kunnan kaikissa palveluissa.

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä (hyte-ryhmä) tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista. Hyte-ryhmässä tuotetaan valtuustokausittain Tyrnävän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus sekä sen vuosittainen seurantaraportti. Tyrnävän kunnan hyte-ryhmässä on kunnan viranhaltijoiden lisäksi edustajia sidosryhmistä ja luottamushenkilöistä. Hyte-ryhmässä on edustus mm. seurakunnasta, 4H-järjestöstä, Tyrnävän yrittäjistä, Tyrnävän Rauhanyhdistyksestä, nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta. 

Hyvinvointityön osallistavan budjetoinnin kysely avoinna 3.5.-14.5.2021

Hyte-ryhmän muistiot

Hyte-ryhmän muistio 10.2.2022

0,10mt .pdf Lataa

Liite. Hyte-ryhmän muistio 10.2.2022. Lukeva kunta.

0,13mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 9.12.2021

0,10mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 16.9.2021

0,10mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 10.6.2021

0,11mt .pdf Lataa

Liite 1. Hyte-ryhmän muistio 10.6.2021. Liikkuva kunta.

0,22mt .pdf Lataa

Liite 2. Hyte-ryhmän muistio 10.6.2021. Lukeva kunta.

0,10mt .pdf Lataa

Liite 3. Hyte-ryhmän muistio 10.6.2021. Kulttuuri kunnan toiminnassa.

0,61mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 18.2.2021

0,10mt .pdf Lataa

Liite 1. Hyte-ryhmän muistio 18.2.2021. Liikkuva kunta

0,10mt .pdf Lataa

Liite 2. Hyte-ryhmän muistio 18.2.2021. Lukeva kunta

0,12mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020

0,11mt .pdf Lataa

Liite 1. Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020. Liikkuva kunta.

0,08mt .pdf Lataa

Liite 2. Hyte-ryhmän muistio 10.12.2020. Lukeva kunta.

0,13mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 17.9.2020

0,13mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistio 13.2.2020

0,12mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus 2021

0,71mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus 2020

1,24mt .pdf Lataa

Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–2022

0,69mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus 2019

0,52mt .pdf Lataa

Hyvinvointikatsaus 2019

0,80mt .pdf Lataa

Tyrnävän kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017–2020

1,64mt .pdf Lataa

Liite laajan hyvinvointikertomuksen indikaattorit

0,20mt .pdf Lataa

Laajan hyvinvointikertomuksen toimenpiteet ja suunnitelmat

0,63mt .pdf Lataa

Kotouttamisohjelma 2021–2024

0,29mt .pdf Lataa

Lisätietoa hyvinvointityöstä

Vehkala, Elina

sivistysjohtaja