-

Hyvinvointi

Kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävää toteutetaan kunnan kaikissa palveluissa.

Hyvinvointityöryhmä

Hyvinvointityöryhmä (HYTE-ryhmä) tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista. HYTE-ryhmässä tuotetaan valtuustokausittain Tyrnävän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus sekä sen vuosittainen seurantaraportti. Tyrnävän kunnan HYTE-ryhmässä on kunnan viranhaltijoiden lisäksi edustajia sidosryhmistä ja luottamushenkilöistä. Hyte-ryhmässä on edustus mm. seurakunnasta, 4H-järjestöstä, Tyrnävän yrittäjistä, Tyrnävän Rauhanyhdistyksestä, nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta. 

 

Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma

Tyrnävän kunnan laaja hyvinvointikertomus 2021 - 2025

5,96mt .pdf Lataa

liite: Tyrnävän kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2025

1,42mt .pdf Lataa

Vuosittaiset raportit

Hyvinvointikertomus 2021

0,71mt .pdf Lataa

Hyvinvointikatsaus 2021 (toimenpiteet ja suunnitelmat)

1,20mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus 2020

1,24mt .pdf Lataa

Hyvinvointikatsaus 2020 (toimenpiteet ja suunnitelmat)

1,08mt .pdf Lataa

Hyvinvointikertomus 2019

0,52mt .pdf Lataa

Hyvinvointikatsaus 2019 (toimenpiteet ja suunnitelmat)

0,80mt .pdf Lataa

Hyte-ryhmän muistiot

Hyte-työryhmän muistio 12.9.2022

0,10mt .pdf Lataa

Lisätietoa hyvinvointityöstä

Vehkala, Elina

sivistysjohtaja