-

Kunnanjohtajan tehtävät:

  • Kunnan hallinnon, talouden ja muun toiminnan johtaminen valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti
  • Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja elinkeinopolitiikka
  • Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, yhteensovittamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä talouden seurannasta vastaaminen
  • Kassavarojen sijoittaminen
  • Seutuyhteistyö

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset

Päätökset pidetään nähtävillä Dynasty tietopalvelussa

Yhteyshenkilö

Anttila, Vesa

kunnanjohtaja