-

Kaavoitus

Asema- ja yleiskaavoituksella ohjataan Tyrnävän kunnan maankäyttöä, kuten asumisen, työpaikkojen, liikenteen sekä viher- ja virkistysalueiden sijoittumista. Kaavoituksen tarkoituksena on huolehtia toimivasta, terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä asuin-, työ- ja elinolosuhteista.

Palvelukanavat