-

Kaavoitus

Kaavoituksella ohjataan Tyrnävän kunnan maankäyttöä, kuten asumisen, työpaikkojen, liikenteen, viher- ja virkistysalueiden sijoittumista. Sen tarkoituksena on huolehtia toimivasta, terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä asuin-, työ- ja elinolosuhteista.

Palvelukanavat