Puutarhajätettä kunnan puolella/vieraslajit
-

Puutarhajätettä kunnan puolella / vieraslajit

Kunnan omistamalle maalle ei saa tuoda puutarhajätettä, sillä se rehevöittää liikaa maaperää ja voi toimia kasvualustana haitallisille vieraslajeille jopa lisäten niiden leviämistä.

Ensisijaisesti puutarhajätteet tulee käsitellä kiinteistön omalla tontilla tai viedä puutarhajätteenkeräyspisteelle.

Jos kiinteistön tontilla kasvaa haitallisia vieraslajeja, noudatathan voimassa olevia suosituksia niiden hävittämiseksi.

Vieraslajeja sisältävä puutarhajäte tulee hävittää sekajätteen mukana, polttaa tai mädättää suljetussa säkissä, jonka jälkeen sen voi kompostoida. Vieraslajit on hyvä poistaa ennen kuin ne alkavat kasvattamaan siemeniä.

Haitallisia vieraslajeja ovat mm.
- jättipalsami
- komealupiini ja
- jättiputki

Kaikkia näitä löytyy myös Tyrnävältä. Jokainen voi huolehtia oman pihapiirinsä ja lähiympäristön suojelusta estämällä vieraskasvien leviäminen luontoon.
Lisätietoa löytyy sivustolta vieraslajit.fi