-

Nahkuri

entinen nahkatehdas, Tyrnävän joen törmällä osoitteessa Voitonmutka 4 on tyhjillään oleva suojelukohde, joka on rakennettu vuonna 1919. Kunta on ostanut Nahkimon kiinteistön vuonna 2016. Kauppaan kuului nahkatehtaan rakennus sekä siihen liittyvä asuinrakennus.

Nahkuri on suojeltu. Vuoden 2009 rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisessa inventoinnissa se on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Asuinrakennus puolestaan on maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde.

Tyrnävän kunnanhallitus on perustanut Nahkurin kunnostusta selvittävän työryhmän. Nahkurin kunnostamisen eteneminen ja sen mahdollinen kehittäminen kiinnostavat kuntalaisia ja olemme saaneet useita asiakirjapyyntöjä asiaan liittyen. Julkaisemme asiakirjat tälle sivulle.

Työryhmä järjesti 30.3.2021 ideointitilaisuuden Nahkurin kehittämisestä Teams-tilaisuutena. Mukana oli 59 keskustelijaa ja työtilaan saatiin yhteensä 150 palautetta. Kiitoksia aktiivisille osallistujille!

 

Nahkuria koskeneet ajankohtaistiedotteet

Nahkurin 30.3. keskustelutilaisuuden jälkipuheet - suojelumerkintä 8.4.2021
Nahkuri kiinnostaa kuntalaisia 19.3.2021

Selvityksiä Meijerikadun RKY-alueen Meijerikadulta ja Nahkimosta:

Kevyen liikenteen sillan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän pohjatutkimukset ja maastomallin mittaus, Geobotnia 30.9.2021

2,70mt .pdf Lataa

Nahkurin nahkatehtaan (Nahkimon) kuntotutkimus, Kiwa Inspecta 27.10.2020

9,18mt .pdf Lataa

Nahkurin asuinrakennuksen kuntotutkimus, Kiwa Inspecta 27.10.2020

10,47mt .pdf Lataa

Tyrnävän vanhan nahkatehdaskiinteistön ympäristötutkimukset, riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot, Pöyry 24.8.2018

2,99mt .pdf Lataa

Tyrnävän mylly- ja pesularakennuksen kuntotutkimus, osa 1, VTT, 1990

14,02mt .pdf Lataa

Tyrnävän mylly- ja pesularakennuksen kuntotutkimus, osa 2, VTT, 1990

11,11mt .pdf Lataa