Asuminen ja ympäristö
-

Asuminen ja ympäristö asioita Tyrnävän kunnassa hoitavat Tekninen osasto sekä Hallinto- ja kehittämisosasto. Teknisen osaston alaisia asioita ohjaa Tekninen lautakunta. Tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta, katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, rakentamisen ohjauksesta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Kunnanhallitus ohjaa maapolitiikkaa sekä maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta sekä kulttuuriympäristön vaalimista.

Oulun seudun ympäristötoimi on Tyrnävällä ympäristövalvonnan toimivaltainen viranomainen. Tyrnävän Vesihuolto Oy vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta sekä jätevesien vastaanottamisesta Tyrnävällä lukuunottamatta entistä Temmeksen kuntaa, joka kuuluu Limingan Vesihuolto Oy:n toimialueeseen. Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Kempeleessä puhdistaa kunnan jätevedet.

Kuntastrategia 2020–2026 ohjaa järjestämään työpaikat ja asiointipalvelut lähelle ja saavutettaviksi. Yhteisestä ympäristöstä pidetään huolta erityispiirteitä arvostaen.  Kulttuurihistorialliset arvot ja perinnemaisemat nostetaan esille ja niitä ylläpidetään ajassa.

Vision mukaan Tyrnävän kunta on turvallinen koti jokaiselle ja kaikelle. Lähipalvelut, turvallinen ja sujuva arki sekä elinympäristön kehittäminen ovat kunnan toiminnan keskiössä. Toimintatavoissa korostuu asiakas- ja asukaslähtöisyys sekä laaja hyvinvointinäkökulma.

 


 

Teknisen osaston hallinto ja Maankäytön kehittäminen

Komu, Hannu

tekninen johtaja

Kumpula, Janna

kehittämispäällikkö

Mikkonen, Teija

palvelusihteeri