Mahdollisuuksia mukanaoloon mukuloille! Läsnäolevaa nuorisotyötä tyrnäväläisessä kouluympäristössä
-

Mahdollisuuksia mukanaoloon mukuloille! Läsnäolevaa nuorisotyötä tyrnäväläisessä kouluympäristössä

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan yläkoulun toimintaympäristössä, sekä yläaste-ikäisten vapaa-ajan ympäristöissä tapahtuvaa nuorisotyötä. Nuorisotyöntekijä on lisäresurssina koulussa tehtävään nuorisotyöhön hankeajan. Nuorisotyöntekijä on myös ukrainalaistennuorten ”oma nuoriso-ohjaaja” eli yhteishenkilö kunnan nuorisotyöhön, sekä muihin vapaa-ajan toimijoihin ja toimintoihin turvallinen kanssakulkija.

Hankkeessa annetaan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen vaikuttajaryhmien ulkopuolisille nuorille. Näin ollen pyritään tarjoamaan positiivisia osallisuuden kokemuksia ja vahvistamaan yksilöiden itsetuntoa, sekä yhteiskuntatoimijuutta.

 

Hankkeen rahoitus: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI).

Toiminta-aika: 01.01.2023 – 31.12.2024.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Nuoriso-ohjaaja/hanketyöntekijä Petri Pakonen
p. 040 660 5119
petri.pakonen@tyrnava.fi

Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre
p. 044 497 1240
elina.huurre@tyrnava.fi