Kirjastopalvelut
-

Kirjastopalvelut

Kirjasto toimii sivistyksellisten ja kulttuuristen sisältöjen välittäjänä ja paikallisena ja alueellisena kulttuuri- ja tietokeskuksena. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Se antaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen tarjoamalla asiakkaiden käyttöön kattavat ja ajan tasalla olevat kokoelmat. Tyrnävällä on kaksi kirjastoa, Myllykirjasto kuntakeskuksessa ja Temmeksen kirjasto Temmeksellä. Lisäksi Murrossa ja Markkuulla kiertää kirjastoauto. Tyrnävän kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoihin, jotka tekevät laajaa yhteistyötä mm. käyttösäännöt, kirjastokortti, aineisto- ja lainaajatietokannat ovat yhteisiä. Myllykirjastossa on varattavissa näyttelytila, jossa pidetään kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä.

Palvelukanavat