-

Avoin varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus on muun varhaiskasvatuksen ohella toteutettua palvelua lapsiperheille. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Avoin varhaiskasvatustoiminta on suunnattu perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Avoimen varhaiskasvatuspalvelun piiriin kuuluvien lasten ja heidän perheidensä on mahdollista saada tarvittaessa myös varhaiserityiskasvatuksen tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aika on syyskuun alusta toukokuun loppuun. Koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, 2h 45min kerrallaan. Avoimissa varhaiskasvatusryhmissä lapset syövät omia eväitä.

Tyrnävän kunnan tarjoama avoin varhaiskasvatustoiminta on maksullista. Kuukausimaksu avoimessa varhaiskasvatusryhmässä on 10 €/kk. Osallistuminen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei vaikuta kotihoidontukeen.

Hakemus avoimeen varhaiskasvatustoimintaan täytetään sähköisessä asioinnissa.