-

Kulttuuriympäristö ja rakennusperintö

Limingan lakeus, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Limingan lakeus on Suomen laajimpia yhtenäisiä viljelyalueita. Se on yksi Suomen 156 valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta, jotka on valittu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995. Valtioneuvoston periaatepäätöksen maisema-alueiden aluekuvaukset kuvaa Tyrnävää seuraavasti: Limingan lakeus on viljelytasankoa, jota halkovat paikoitellen syvässä kanjonissa virtaavat Ängeslevänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyvät alajuoksulla Temmesjokeen. Parhaat maisemat avautuvat Tyrnävän - Ängeslevän tienoilla, joissa jokivarsilla on runsaasti vanhaa ja perinteistä rakennuskantaa avoimessa maisemassa. Tyrnävän kirkonkylä on tyypillinen Tyrnäväjoen törmillä tiiviinä sijaitseva kylä. Se on edelleen eheä ja hyvin säilynyt.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Tyrnävällä

Museoviraston laatima inventointi "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt" on päivitetty vuonna 2009. RKY 2009 ohjaa maankäyttöä ja toimii suunnittelun lähtökohtana kaikilla suunnittelutasoilla. www.rky.fi

Tyrnävän Meijerikatu

Tyrnävän kirkonkylän Meijerikatu on 1900-luvun alussa maaseutukirkonkyliin keskittyneen tuotantotoiminnan rakennuskokonaisuus, jota on otettu uuteen käyttöön. Meijerirakennus valmistui 1906. Meijeristä tuli  Suomen ensimmäinen harjoittelujuustola ja 1918 rakennettiin entistä suurempi juustola yläkerran asuintiloineen. Tien päätteenä on meijerin entinen asuinrakennus Luostarila. Jauhomylly rakennettiin 1919. Alueella olleesta sahasta on jäljellä höyläämö. Nykyään entisen meijerin ja myllyn tiloissa toimii kirjasto ja juustolassa lukio sekä asuntoja. Joen vastarannalla ovat nahkurin- ja suutarinverstaat asuinrakennuksineen. Alueen pohjoispuolella on vanha hautausmaa ja vanha kirkon paikka. Kohteeseen sisältyy  teollisuusrakennus, tuotantorakennus ja hautausmaa.

Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko

Temmeksen kirkonkylän vanhimpiin tiloihin kuuluva Haapasepän pihapiirin yleisilme muodostuu harmaista hirsipintaisista rakennuksista. Pihapiirin läpi kulkee joen ylittävä tie. Joen toisella rannalla on temmesläisen talollisen Antti Louetin 1760-luvulla rakentama kirkko. Kohteeseen sisältyy kirkko, hautausmaa, pihapiiri, talonpoikaistalo ja tie.

Honkakosken tila

1800-luvun alun kruununtilan pihapiiri Ängeslevänjoen varrella on hyvin sälilynyt esimerkki jokilaaksokylien takamaille perustetuista uudistiloista. Kohteeseen sisältyy pihapiiri, talonpoikaistalo ja talousrakennus.