-

Varhaiserityiskasvatus

Tyrnävällä lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti huoltajien kanssa.

Tyrnävällä toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). He toimivat osana varhaiskasvatuksen henkilökuntaa havainnoiden ja tunnistaen lapsen yksilöllisiä tarpeita. Veo toimii myös yhteyshenkilönä moniammatillisissa verkostoissa. Hänen tehtävänään on suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen tukea yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden toimijoiden kanssa.

Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettajina toimivat

Ojala, Katri

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Vimpari, Sari

varhaiskasvatuksen erityisopettaja