-

Varhaiskasvatuksen palvelutakuu

Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve loppuu huoltajan äitiys- ja vanhempainrahakauden, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, työttömyyden tai lomautuksen vuoksi ja lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa ennen keskeytystä vähintään neljä kuukautta, on perheen mahdollista luopua varhaiskasvatuspaikasta määräajaksi palvelutakuusopimuksella.

Kun keskeytys kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, palvelutakuu oikeuttaa lapsen palaamaan samaan päiväkotiin keskeytyksen päättyessä. Varhaiskasvatukseen palaamisen ajankohta on elo- tai tammikuussa. Uudesta varhaiskasvatustarpeesta tulee ilmoittaa kuukautta ennen alkamisajankohtaa. 

Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea lasten kotihoidon tukea. Lisäksi perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita keskeytyksen aikana. Palvelutakuu koskee vain päiväkotipaikkoja.