-

Kotihalme

Kotihalmeen tontit varattavissa täältä

Kotihalme on Muhostien varteen rakentunut asuinalue kirkonkylän kiertävän kuntoradan/hiihtoladun varrella. Kotihalme on lähes täysin rakentunut, mutta yksittainen kodinpaikka odottaa rakentajaansa.

Kaikki vapaana olevat tontit on mahdollista joko ostaa tai vuokrata. Tonttivaraus on voimassa vuoden ja varausmaksu on 500 euroa. Varausmaksu hyvitetään tontinhallintasopimuksen laadinnan yhteydessä kauppa- tai vuokrahinnasta. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokratontin voi halutessaan lunastaa viiden vuoden kuluessa omaksi, jolloin siihen mennessä maksetut vuokrat hyvitetään tontin ostohinnasta.
Rakentaja vastaa tontin tavanomaisista lohkomiskustannuksista, jotka ovat 1 200 euroa, sekä vesi-, viemäri- ja sähköliittymistä. Vesihuollon liittymäsopimukset hoidetaan Tyrnävän Vesihuollon kanssa ja sähköliittymistä vastaa Oulun Seudun Sähkö.