Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
-

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen sekä pyrkii vaikuttamaan siten, että oppilas pysyvästi omaksuu terveitä elintapoja. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveyden ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä oppilaiden, vanhempien ja huoltajien kanssa.

Luokka-asteiden 1–6 oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksessa 1., 3. ja 5. luokalla. Viitosluokkalaiset käyvät myös lääkärintarkastuksessa.

Kaikki 8.-luokkalaiset käyvät terveydenhoitajalla ja lääkärissä (saavat nuorison terveystodistuksen).

Yhteyshenkilöt

Vittaniemi, Tuija

terveydenhoitaja

Kuulammen koulu, Temmeksen koulu, August Sahlsten -lukio, Kutsuntatarkastukset

Alanko, Marja-Riitta

terveydenhoitaja

Murron koulu

Kujala, Hanna-Leena

terveydenhoitaja

Rantaroustin koulu, Kirkkomännikön koulu