-

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen. 

Huomioithan, että Tyrnävän kunnan alaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuja ei enää päivitetä 1.1.2023 jälkeen, joten tutustu ajantasaisiin uutisiin, tietoihin ja ohjeistuksiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sivuilla: pohde.fi/palvelut/kouluterveydenhuolto

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa perusturvapalvelut, jotka ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, oman elämän hallintaa, toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia. Palvelut tuotetaan itse tai ostetaan palvelujen tuottajilta.

Sosiaalipäivystyksen 24 h/vrk asiakaslinja puh. 044 703 6235 .
Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen, puh. 112.

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen sekä pyrkii vaikuttamaan siten, että oppilas pysyvästi omaksuu terveitä elintapoja. Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveyden ongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä oppilaiden, vanhempien ja huoltajien kanssa.

Luokka-asteiden 1–6 oppilaat käyvät terveydenhoitajan tarkastuksessa 1., 3. ja 5. luokalla. Viitosluokkalaiset käyvät myös lääkärintarkastuksessa.

Kaikki 8.-luokkalaiset käyvät terveydenhoitajalla ja lääkärissä (saavat nuorison terveystodistuksen).

kouluterveydenhoitajille sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@pohde.fi

Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulun yhteyshenkilö

Alanko, Marja-Riitta

terveydenhoitaja

Kuulammen koulun ja August Sahlsten -lukion yhteyshenkilö

Vittaniemi, Tuija

terveydenhoitaja

Murron ja Temmeksen koulun yhteyshenkilö

Ypyä, Anna

terveydenhoitaja