-

Lapset puheeksi -keskustelu

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset puheeksi -keskustelut osana varhaiskasvatuksen ja perheiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että Lapset puheeksi -keskustelu käydään kaikkien 2- ja 5-vuotiaiden lasten perheiden kanssa.

Lapset puheeksi -keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne-elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan kasvua tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksen piirissä. Keskustelu tapahtuu 1–2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito.