-

Lapset puheeksi -keskustelu

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa on käytössä Lapset Puheeksi -keskustelut osana varhaiskasvatuksen ja perheiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että Lapset Puheeksi -keskustelu käydään kaikkien 2- ja 5- vuotiaiden lasten perheiden kanssa.

Lapset puheeksi -keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne-elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan kasvua tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksen piirissä. Keskustelu tapahtuu 1-2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi Neuvonpito.

Voitte halutessanne tutustua Lapset Puheeksi -keskustelun lokikirjaan, jonka pohjalta keskustelu käydään.