Maankäyttösuunnitelma
-

Maankäyttösuunnitelma ja kehityskuva 

Tyrnävän kunnassa valmistellun maankäyttösuunnitelman luonnosaineisto pidettiin nähtävillä 1.4.-30.4.2023 välisen ajan. Aineistosta annettiin palautetta Miro-alustalla tai kirjallisina palautteina kuntaan yhteensä 85 kertaa.

Maankäyttösuunnitelman luonnoksen palautteet ja niihin valmistelut vastaukset käsiteltiin kunnanhallituksessa §7 22.5.2023. Palautteista ja vastineista koottu raportti on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta tiedostolinkistä.

Huhtikuun palautekierroksen jälkeen Maankäyttösuunnitelman Tyrnävän maankäytön kehityskuva 2040 aineisto viimeistellään. Se tuodaan esille toukokuussa 31.5. Kesänportti -tapahtumassa ja luottamushenkilöiden talousarvioseminaarissa syyskuussa. Viimeistelyjen jälkeen aineisto tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2023.

Maankäyttösuunnitelma on oikeusvaikutukseton suunnitelma, joka asettaa maankäytön ja kaavoituksen ja sitä kautta kuntakehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Se sisältää tilastollisia tarkasteluja maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen, työssäkäynnin ja elinkeinojen, sekä luonnon ja kulttuurin näkökulmista peilaten toteutunutta kehitystä tuleviin vuosiin asetettaviin tavoitteisiin. Kehityskuvasta, joka esittää tavoitteellisen maankäytön vuoteen 2040, oli luonnosaineistossa kaksi vaihtoehtoista toteutusta - hallitun kasvun tavoitteen mukainen vaihtoehto A sekä vauhdikkaan kasvun tavoitteen mukainen vaihtoehto B.


Tästä linkistä maankäyttösuunnitelman Miro -alustalle (30.4.2023 mennessä annetut palautteet käsitelty edellä kuvatulla tavalla, alusta siivotaan kaikesta palautteesta ja aineistoa muokataan ennen seuraavaa kommentointikierrosta elokuussa.)

Yllä olevasta linkistä avautuu Miro -alusta, jonne maankäyttösuunnitelman aineisto on viety kommenteille. 

  • Voit liikkua Miro työpöydällä käsi-ikonin (katso alla kuvassa sinisellä) ollessa valittuna. Ruudun alalaidassa näkyy näytön zoomauksen taso. 1 % näyttää koko sisällön ja tarkempaa tarkastelua varten voit vapaasti zoomata näyttöä eri tarkkuuksille.
  • Tekstiruutu -ikonista (katso alla kuvassa valikossa valkoisella, valmis kommentti matriisissa keltaisella) voit jättää oman kommenttisi, jonka saat lisättyä hiirellä klikkaamalla haluamaasi kohtaan aineistomatriisissa. Jokainen erillinen palaute kannattaa jättää eri tekstiruutuun. Kommentoinnin määrää alustalla ei ole rajoitettu.
  • Vaihtoehtoisesti voit jatkaa keskustelua jonkun muun jättämässä tekstiruudussa. Tekstiruutukohtaisesti jokaisesta kommentista avautuu oma viestiketju, missä kustakin avatusta teemasta voi käydä keskustelua kommentointialustalla. Klikkaa siis myös muiden jättämiä kommentteja ja osallistu keskusteluun.
  • tietokoneella kommentointi onnistuu suoraan selaimella kirjautumatta
  • mobiililaitteella aineistoa voi selainpohjaisesti selata, mutta kommentointia varten mobiililaite voi vaatia kirjautumisen sovellukseen. Kirjautumisen jälkeen kommentointi onnistuu näytön alareunaan ilmestyvästä tekstiruutu -ikonista.

 

Maankäyttösuunnitelman ajankohtainen aineisto

Maankäyttösuunnitelman luonnoksen palautteet ja vastine, 22.5.2023

1,29mt .pdf Lataa