-

Tapaturmavakuutus

Tyrnävän kunta on ottanut vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen Pohjola Vakuutus Oy:stä. Vakuutus on voimassa

  • varhaiskasvatuksessa (kunnan järjestämässä varhaiskasvastuksessa sisältäen palvelusetelitoiminnan)
  • esi- ja perusopetuksen työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön työharjoittelutyön, leirit ja luokkaretket sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla.
  • aamu- ja iltapäivätoiminnassa
  • nuoriso- ja kerhotoiminnassa
  • kunnan päävastuullisesti järjestämissä tilaisuuksissa, harrastuskerhoissa, liikuntatoiminnassa, kansalais- ja työväenopiston toiminnassa

Tapaturman sattuessa hoitoon voi hakeutua sekä julkiselle että yksityiselle puolelle.

Vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle hoitaa Kuulammen koulun koulusihteeri. 

Lisätietoja alla olevassa Vakuutusohjeistus-tiedostossa.

Yhteystiedot

Hakala, Leena

koulusihteeri

Tiedostot

Vakuutusohjeistus

0,47mt .pdf Lataa