-

Tyrnävän kirjasto vieraana Vinkkiva-etäkerhossa

Tyrnävän kirjasto on mukana Vinkkaamon Instagram-tilillä pidettävässä Vinkkiva-etäkerhossa keskiviikkona 14.4. klo 15 alkaen. Eevamaija ja Elina K. esittelevät Tyrnävän hienoa Myllykirjastoa ja vinkkaavat pari hyvää lasten- ja nuorten kirjaa. Mukana menossa ovat myös kirjaston omat tontut Timo, Puikula ja Rosamunda. Vinkkaamo löytyy Instagramista tunnuksella @vinkkaamo. Vinkkaamossa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot vinkkaavat luettavaa, nähtävää ja kuunneltavaa, tule mukaan tarinoiden maailmaan!


Tyrnävän kirjastopalvelut ajalle 8.3.2021–19.4.2021

Tyrnävän kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan (11.3.2021) päätöksiä ja suosituksia koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen toimenpiteistä Tyrnävällä. Kirjastojen osalta kunnanhallituksen päätös on, että Myllykirjastossa pika-asiointi sallitaan aukioloaikojen puitteissa, maksimissaan 6 asiakasta kerrallaan.

Ohjeet asiakkaille:

Myllykirjastoon siis pääsee aukioloaikojen puitteissa maksimissaan 6 asiakasta kerrallaan pika-asioimaan piipunpuoleisen A-oven kautta.

Aineiston palautus mielellään lukion puoleisen oven palautusluukkuun.

Lehtisalin omatoimiaika (klo 9–12) ei ole käytössä.

Temmeksen kirjastossa on ovet edelleen suljettu, mutta sisään pääsee oveen koputtamalla pika-asioimaan.

Lisätietoja p. 050 316 8775 tai kirjasto@tyrnava.fi

Muista kirjastossa asioidessasi turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia.

Tule kirjastoon vain terveenä.


Tyrnävän kirjastolle valtionavustuksia

Tyrnävän kunta on hakenut ja saanut valtionavustusta kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoista. Tyrnävän kunnankirjasto sai 1.3.2021 saapuneella päätöksellä valtionavustusta kahteen hankkeeseen. Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hanke sai 15 000 euron avustuksen ja Myllykirjasto omatoimikirjastoksi sai samoin 15 000 euron valtionavustuksen.

Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hankkeen tavoitteena on tuoda kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia ja lisätä kirjaston saavutettavuutta ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Tämä toteutetaan hankkimalla 1–2 mobiilikirjastoa eli kirjakaappia, jotka sijoitetaan kunnan eri kyliin. Kirjakaappien avulla kirjaston aineistoa pystytään tarjoamaan myös niille kuntalaisille, jotka eivät esimerkiksi heikosta sisäisestä joukkoliikenteestä tai kulkuneuvon puuttumisesta johtuen pysty asioimaan kirjastossa. Mobiilikirjastolla vastataan ennen kaikkea lapsia kotonaan hoitavien sekä ikääntyneiden kirjastoaineistotarpeisiin. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisuutta tehdä yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa siten, että kirjakaapin aineistoa voitaisiin hyödyntää erilaisissa tapahtumissa kuten yleisöluentojen tai teatteriesitysten yhteydessä.

Myllykirjasto omatoimikirjastoksi -hankkeen tavoitteena on aukioloaikojen ja palvelun laajentaminen Tyrnävän pääkirjaston omatoimikirjaston avulla. Omatoimikirjastolla halutaan lisätä kuntalaisten asiointimahdollisuuksia ja -aikaa kirjaston tiloissa ja samalla vapauttaa kirjastohenkilökunnan resursseja rutiiniluontoisista töistä ja päivystämisestä muuhun kirjastotyöhön. Omatoimikirjasto ja itsepalvelulainaus vapauttavat kirjastohenkilökunnan resursseja sisällöntuotantoon kuten esimerkiksi kirjavinkkausten, kirjastonkäytön opastusten ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja tuottamiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä myönnetty avustus voi kattaa hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään 80 %, joten myös Tyrnävän kunnalta vaaditaan omarahoitusta. Tämä siitäkin syystä, että avustus ei toteutunut haetussa suuruudessa. Hankkeiden toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun asti.


Mediatiedote. Julkaisuvapaa Lainan päivänä 8.2.2021.

Tyrnävän Liikkuva kunta- ja Lukeva kunta -ohjelmille logot

                       

Tyrnävän kunnan yhteisille, hyvinvointityön Liikkuva kunta- ja Lukeva kunta -ohjelmille on opiskelijatyönä luotu omat tunnukset. Mediakeskus Lybeckerillä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa suorittava Milka Taskila on suunnitellut logot osana graafisen suunnittelun opintojen harjoitteluaan.

Tyrnävän Lukeva kunta -ohjelman tavoitteena on edistää ja innostaa kaiken ikäisten kuntalaisten lukuharrastusta, pääpainonaan erityisesti lapset ja nuoret. Nyt julkaistavalla Lukeva kunta -logolla halutaan nostaa esille kaikkea lukemisen eteen tehtävää työtä Tyrnävän kunnassa.

Tyrnävän kunnan hyvinvointityössä liikkumisen edistäminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Liikkuva kunta -ohjelma tukee kunnan eri osastoja edistämään liikuntaa arjessa. Pyrkimyksenä onkin saada liikunta luonnolliseksi osaksi tyrnäväläisten elämää. Tyrnävällä liikuttamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen, paikallisten yhdistyksien sekä hyvinvointi- ja liikunta-alojen yrittäjien kanssa.

”Minusta Liikkuva kunta Tyrnävä -logo on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Nuoli viittaa ihmisiä liikkumaan eteenpäin, eikä jämähtämään paikoilleen”, kuvaa liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen juuri valmistunutta logoa.

”Logojen suunnittelu ja työstäminen oli mukavaa, ja viihdyin töiden parissa. Pidän logosuunnittelusta, koska se on luovaa ja monipuolista”, kertoo tyrnäväläinen Milka Taskila suunnitteluprosessista. Tyrnävän kunnassa ollaan tyytyväisiä nuoren suunnittelijan toteuttamiin ohjelmatunnuksiin, jotka otetaan helmikuun 2021 aikana käyttöön.

Lukeva kunta Tyrnävä -logo pääsee tuoreeltaan käyttöön Satupassi-lukuhaasteessa, joka Tyrnävän kirjaston ja lastenneuvolan uusi toimintamalli perheiden lukemaan innostamiseksi. Satupassi on aluehallintoviraston rahoittamassa Toimintamallit kuntoon! -hankkeessa lukubingosta päivitetty, 4- ja 5-vuotiaille lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattu yhteisiin lukuhetkiin innostava toimintamalli. 

Lisätietoja:

Liikkuva kunta -ohjelma: Liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen, p. 0500 803 814 tai jyrki.siekkinen@tyrnava.fi

Lukeva kunta -ohjelma: Kirjastonhoitaja Helena Rinnekangas, p. 050 590 3652 tai helena.rinnekangas@tyrnava.fi

Logojen suunnittelija: Milka Taskila, p. 040 963 3733 tai milka.taskila@students.raahenedu.fi